Uputstvo za deaktivaciju SolidWorks Standalone licence
Uputstvo za deaktivaciju

Proces deaktivacije Standalone SOLIDWORKS licence oslobađa licencu sa računara i čini je dostupnom za aktivaciju na drugom računaru. Ovaj proces se najčešće vrši u sledećim slučajevima:

  • Kada je potrebno transferovati SOLIDWORKS licence sa jednog računara na drugi

  • Kada korisnik želi da uradi reinstalaciju sistema, pri čemu korisnik pre reinstalacije sistema mora deaktivirati SOLIDWORKS licencu

Ovom metodom mogu se odjaviti sve Standalone licence SOLIDWORKS softverskih rešenja (SOLIDWORKS 3D CAD, MBD, Simulation,...), dok se SOLIDWORKS Network i SOLIDWORKS PDM licence automatski odjavljuju. Standalone licenca bilo kog SOLIDWORKS proizvoda se prepoznaje tako što serijski broj započinje sa brojevima 9000. SolidWorks EDU licence za kućnu upotrebu sa serijskim 9020 brojem su takođe Standalone i deaktiviraju se na način prikazan u ovom uputstvu.

Napomena: Kada se izvrši deaktivacija nekog od SOLIDWORKS proizvoda, on se može koristiti tek po ponovnoj aktivaciji. 

Korak 1

Odoo CMS - a big picture

Kako bi se započeo proces deaktivacije, potrebno je prvo pokrenuti SOLIDWORKS softver. Zatim je potrebno pokrenuti komandu Deactivate Licenses... koja se nalazi pod karticom Help kao što je prikazano na slici iznad.

Korak 2

Odoo CMS - a big picture

Sada je u gornjem prozoru potrebno označiti SOLIDWORKS proizvode koje je potrebno deaktivirati. Zatim označite Automatically over the Internet (recommended) i kliknite na dugme Next kako bi započeli proces deaktivacije.

Korak 3

Odoo CMS - a big picture

Sačekajte da se izvrši deaktivacija licence, proces može trajati najviše do jednog minuta.

Korak 4

Odoo CMS - a big picture

Deaktivacija označenih SOLIDWORKS proizvoda je uspešno izvršena, kliknite na dugme Finish.

Priprema računara za instalaciju PDM klijenta
Osnovne informacije