Uputstvo za aktivaciju SolidWorks Standalone licence
Uputstvo za aktivaciju

Proces aktivacije Standalone SOLIDWORKS licence omogućava korisniku da svoj softver licencira i aktivno ga koristi na svom računaru. Ovaj proces praktično "vezuje" licencu za računar do deaktivacije iste.

Procedura prikazana na ovoj stranici važi za sva Standalone SOLIDWORKS softverska rešenja (SOLIDWORKS 3D CAD, MBD, Simulation itd.), dok je procedura aktivacije SOLIDWORKS Network i SOLIDWORKS PDM licenci nešto drugačija. Standalone licenca bilo kog SOLIDWORKS proizvoda se prepoznaje tako što serijski broj započinje sa brojevima 9000. SolidWorks EDU licence za kućnu upotrebu sa serijskim 9020 brojem su takođe Standalone i aktiviraju se na način prikazan u ovom uputstvu.

Napomena: Jedna Standalone licenca bilo kog SOLIDWORKS proizvoda se može aktivirati samo na jednom računaru u isto vreme. 

Korak 1

Odoo CMS - a big picture

Kako bi se započeo proces aktivacije, prvo je potrebno pokrenuti SOLIDWORKS softver.

Pri pokretanju softvera automatski će se prikazati prozor na gornjoj slici, gde je u gornjem prozoru potrebno označiti SOLIDWORKS proizvode koje je potrebno aktivirati. Zatim označite Automatically over the Internet (recommended) i kliknite na dugme Next kako bi započeli proces aktivacije.

Korak 2

Odoo CMS - a big picture

Sačekajte da se izvrši aktivacija licence, proces može potrajati najviše do jednog mminuta.

Korak 3

Odoo CMS - a big picture

Aktivacija označenih SOLIDWORKS proizvoda je uspešno izvršena, kliknite na dugme Finish kako bi mogli da započnete korišćenje aktiviranog (aktiviranih) SOLIDWORKS softvera.

Uputstvo za instalaciju eDrawings softvera
Aktivacija eDrawings Professional licence