SolidWorks podešavanja za korisnike sa integrisanim grafičkim karticama
Uputstvo namenjeno korisnicima sa Intelovim grafičkim karticama

SolidWorks korisnici koji koriste softver sa integrisanim grafičkim karticama svedoci su brojnih problema u radu, i to pogotovu u Sketch okruženju. Osnovni razlog za ovakvo ponašanje SolidWorks-a jeste nepodržan hardware (integrisana grafička kartica), i jedino trajno rešenje problema ovog tipa jeste kupovina podržanog SolidWorks hardvera, odnosno nVidia Quadro grafičke kartice.

Privremeno rešenje predstavlja aktiviranje OpenGL SolidWorks podešavanja koje će rešiti probleme u radu, ali će dovesti do dramatičnog pada performansi softvera.

Korak 1

Odoo CMS - a big picture

Pokrenite SolidWorks i kliknite na ikonicu prikazanu na slici iznad.

Korak 2

Odoo CMS - a big picture

Kliknite na polje Performance, zatim označite polje Use software OpenGL (polje treba da bude označeno), i zatim kliknite na dugme OK.

Testirajte ponašanje softvera. Najčešći problemi sa rušenjem softvera u Sketch okruženju se više neće pojavljivati, ali ćete primetiti drastičan pad performansi. Jedino trajno rešenje jeste kupovina SolidWorks sertifikovanog hardvera, odnosno nVidia Quadro grafičke akrtice.

Procedura preuzimanja celokupne SolidWorks instalacije
Uputstvo za klijente na održavanju