SolidWorks PDM - brisanje lokalnog cache-a
Oslobodite prostor na vašem hard disku

SolidWorks PDM sistem na hard disku korisničkog računara automatski snima sve fajlove kojima je korisnik ikada pristupio, odnosno kreira lokalni Cache koji omogućava brži pristup fajlovima snimljenim u PDM sistemu. Iz ovog razloga, posle dužeg vremena korišćenja SolidWorks PDM lokalni pogled može prepuniti hard disk zauzimajući i nekoliko desetina gigabajta na hard disku.

Lokalni SolidWorks PDM Cache se može veoma lako izbrisati prateći uputstvo ispod. Komanda Clear Local Cache vrši brisanje svih lokalnih PDM fajlova, uključujući i one koji su Check Out-ovani. Pre brisanja SolidWorks PDM Cache-a, potrebno je izvršiti Check In svih fajlova na računaru i to za sve PDM i Windows korisnike, kako bi se sve izvršene izmene snimile u PDM sistemu. 

Korak 1 - Pretraga Check Out-ovanih fajlova i njihov Check In

Odoo CMS - a big picture

Na računaru na kojem želimo da izbrišemo lokalni Cache, potrebno je izvršiti Check In svih fajlova koji su prethodno Check Out-ovani na tom računaru. 

Korišćenjem SolidWorks PDM pretrage pretražite Check Out-ovane fajlove u PDM Vault-u. Pretragu možete izvršiti i na osnovu PDM korisnika kod kojeg je planirano brisanje lokalnog Cache-a, ali ipak i dalje postoji mogućnost da je neki drugi korisnik izvršio Check Out fajlova na računaru na kojem se vrši čišćenje lokalnog Cache-a.

U koloni "Checked Out In" se nalazi ime računara na kojem je izvršen Check Out fajla. Pretraga se ne može izvršiti na osnovu imena računara.

Po izvršenom Check In-u svih relevantnih fajlova, pređite na sledeći korak.

Korak 2 - Brisanje lokalnog Cache-a

Odoo CMS - a big picture

Desnim klikom na PDM ikonicu u Windows Explorer interfejsu i klikom na opciju Clear Local Cache vrši se brisanje lokalnog PDM Cache-a.  Ukoliko Vam se pojavi poruka da potvrdite ovu komandu, kliknite na dugme Yes.

PDM ikonica se najčešće nalazi na C disku i najčešće nosi ime firme.

Uputstvo za brisanje PDM klijenta i čišćenje Registry baze nakon deinstalacije
Najkompletniji proces čišćenja baze registara