Rešavanje problema sa grafikom u SolidWorks-u
Od hardvera do softverskih intervencija

Nekada se može desiti da SolidWorks korisnici imaju probleme sa grafikom unutar SolidWorks-a. U nastavku bloga će biti objašnjeno ukratko o hardveru i koji su to problemi, koji se mogu javiti i kako korisnici mogu rešiti te probleme.

Hardver

GRAFIČKA KARTICA I GPU

Grafička kartica je komponenta računara ili laptopa namenjena za obradu i prikaz vizuelnih podataka na odgovarajućim izlaznim uređajima, npr. na monitoru. Mogu biti integrisane grafičke kartice sa matičnom pločom ili kao posebna komponenta. Najbitniji deo grafičke kartice je GPU odnosno grafička procesorska jedinica.

GPU ili grafička procesorska jedinica je specijalizovani elektronski sklop dizajniran da brzo manipuliše i menja sadržaj memorije i tako ubrzava izgradnju slika u baferu namenjenom za prikaz slike na ekranu. Jednostavna definicija GPU-a je da on prevodi binarni kod u vidljivu sliku na nekom grafičkom izlaznom uređaju.  

Kako odabrati odgovarajuću grafičku karticu?

nVidia ili AMD? 


Problemi sa grafikom u SolidWorks-u

PRIMERI PROBLEMA

Problemi se mogu javiti na nivou sketch-a, modeliranja dela ili sklopa, kao i pri pravljenju crteža.  Par primera problema koji mogu sugerisati da je problem sa grafikom su data u nastavku:

Problem sa prevlačenjem jedne kote
Problem sa prikazom parta ili sklopa


Kako rešiti ove probleme?


1) Pokretanje solidWorks-a u OpenGL režimu pomoću aplikacije Solidworks rx

SolidWorks Rx je zasebna aplikacija koja nam može pomoći u dijagnostikovanju problema, prikazu sistemskih informacija sistema, kao i za snimanje i prijavljivanje problema.


 Iz start menija pokrenuti SolidWorks Rx aplikaciju.

 

Odoo text and image block

U SolidWorks Rx-u, u kartici home, kliknuti na prvi Safe Mode, odnosno na "Click here to launch SOLIDWORKS in Software OpenGL mode" kako bi se SolidWorks pokrenuo u OpenGL režimu.


OpenGL (Open Graphics Library) je API koji se koristi za prikaz 2D i 3D vektorske grafike u programima, posebno u CAD-u, virtuelnoj realnosti i drugim softverima za vizuelizaciju.

Ono što OpenGL režim radi je to da ne koristi grafičku karticu za rad, već koristi CPU (centralnu procesorsku jedinicu) računara kao grafičku karticu.

Ako je problem sa ovim Safe Mode-om delimično ili u potpunosti rešen, to znači da je problem povezan sa grafičkom karticom i/ili drajverima grafičke kartice.

Odoo text and image block


2) Provera verzije drajvera grafičke kartice 

Korisnici mogu na više načina proveriti koji su trenutni drajveri grafičke kartice instalirani na njihovim računarima.


1) Provera preko aplikacije SolidWorks Rx u kartici Diagnostics.

Odoo text and image block

2) Provera preko aplikacije Device Manager.

Odoo text and image block

 

3) Provera preko aplikacija kao što su GeForce Experience za nVidia grafičku karticu ili AMD Software za AMD grafičku karticu.
Odoo text and image block

 

3) Preuzimanje novih drajvera grafičke kartice

Preporuka SolidWorks-a je da se na sledećem linku preuzimaju drajveri grafičke kartice koji su sertifikovani od strane SolidWorks-a.


NAPOMENA: Korisnici mogu sami preuzeti najnovije drajvere grafičke kartice sa sajtova nVidia-e ili AMD-a. Na njihovim sajtovima ponekad budu jedna, dve ili više novijih verzija od one koja je sertifikovana na SolidWorks-ovom sajtu. Ponekad je potrebno neko vreme dok SolidWorks ne sertifikuje i te najnovije drajvere da se mogu koristiti.   

Ukoliko se problem ne reši preuzimanjem sertifikovanih drajvera sa linka, korisnicima se preporučuje da skinu najnovije drajvere direktno sa sajtova nVidia-e ili AMD-a.

Nakon instalacije drajvera obavezno uraditi restart računara.

Problem sa grafikom se najčešće rešava zaključno sa ovim korakom!


4) Isključivanje opcije enhanced graphics performance unutar solidworks-a

Enhanced graphics performance opcija je opcija koja, kad je aktivirana, dodatno opterećuje grafičku karticu zarad boljih performansi u smislu pomeranja, rotiranja, uvećanja/umanjenja komplikovanih delova, velikih sklopova, kao i pomeranja, uvećanja/umanjenja komplikovanih crteža. Ova opcija se preporučuje kod jačih grafičkih kartica, koje su namenjene za 3D modeliranje i renderovanje.Ako se problem sa grafikom nije rešio zaključno sa korakom broj 3, preporučuje se da se opcija Enhanced graphics performance isključi.

Nakon isključivanja ove opcije, obavezno uradi restart SolidWorks-a.

Uputstvo za deaktivaciju SolidNetWork mrežnog license servera
Uputstvo za deaktivaciju