Rešavanje problema sa dodavanjem vault lokalnog pogleda na PDM klijentu
Uputstvo za rešavanje problema

Problemi sa dodavanjem lokalnog pogleda najčešće nastaju kao posledica nepravilnosti nakon izvršenih promena unutar Windows OS (Kloniranje hard diska, nepotpun oporavak oštećenog Windows operativnog sistema... )

U okviru ovog uputstva prikazana je procedura za rešavanje iznad navednog problema.

Korak 1


Ukoliko je unutar windows explorer-a ostao kreiran Vault lokalni pogleda (ime Vault-a sa ikonicom PDM-a), neophodno je izvršiti njegovo brisanje tako što ćete nakon pritiska desnog klika miša na ima Vault-a odabrati Delete File Vault View 

Korak 2


Odaberite Delete the cached file vault files and folders from the local hard disk, a zatim kliknite na dugme Delete. 

Ukoliko je folder sa PDM Vault uspešno obrisan odmah pređite na korak 3. Ukoliko je folder ostao (biće vidljiv standardni windows folder imenovan kao PDM Vault), restartujte računar pa nakon ponovnog podizanja operativnog sistema folder ručno obrišite.

Korak 3


Idite u run (win+R) i pokrenite regedit (Registry Editor).

Korak 4


Nakon pokretanja regedit baze idite na sledeću lokaciju: "Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\"
Locirajte folder sa imenom Vašeg PDM Vault-a u stablu sa leve strane a potom ga obrišite.

Korak 5


Zatim idite na sledeću lokaciju:

"Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\"

Locirajte folder sa imenom Vašeg PDM Vault-a u stablu sa leve strane a potom ga obrišite.

Korak 6

                        Restartujte računar kako bi se osvežila Registry baza.
                        Sada možete kreirati lokalni pogled.
Hardverske preporuke za SolidWorks PDM Professional
Preporučene konfiguracije PDM database i archive servera