Repariranje SolidWorks instalacije
Proces koji rešava probleme sa SolidWorks instalacijom

SOLIDWORKS korisnici se ponekad susreću sa situacijom da pojedine funkcije softvera rade neočekivano sporo, dolazi do krahiranja softvera... Ovi i slični problemi su najčešće nastali kao posledica nekih eksternih uticaja, npr. hardver računara, novi update Windows operativnog sistema, antivirus softver...

Za brojne od prethodno navedenih problema najbrže i najefikasnije rešenje može biti reparacija SOLIDWORKS softvera. U ekstremnim slučajevima kada Repair ne reši problem, pribegava se i takozvanoj "Clean" uninstall-aciji i instalaciji softvera.

U okviru ovog uputstva prikazan je proces repariranja SOLIDWORKS 2018 SP3.0 softvera, procedura je ista za sve starije i novije verzije softvera.

Korak 1

Odoo CMS - a big picture

Prekopirajte kompletnu SOLIDWORKS instalaciju (~14-15 GB) na Desktop (pozadinu) Vašeg računara.

Korak 2

Odoo CMS - a big picture

Idite u Control Panel (Kontrolnu tablu) na vašem računaru i pronađite SOLIDWORKS, u ovom slučaju "SOLIDWORKS 2018 SP03" kao što je prikazano na slici iznad. Kliknite desnim klikom na SOLIDWORKS ikonicu i odaberite "Change".

Korak 3

Odoo CMS - a big picture

Ukoliko vam se pojavi sledeća poruka, poželjno bi bilo da uradite restart vašeg računara pa da ponovo pokrenete instalaciju. U suprotnom kliknite na dugme "OK".  Ukoliko se ova poruka pojavi i posle restarta vašeg računara, odabarite dugme "OK".

Korak 4

Odoo CMS - a big picture

Odaberite "Repair the individual installation (on this computer)." i kliknite na dugme "Next".

Korak 5

Odoo CMS - a big picture

Odaberite proizvode koje želite da reparirate. Ukoliko se na listi nalazi SOLIDWORKS PDM, uklonite oznaku sa ovog proizvoda.

Kliknite na dugme "Repair" kako bi započeli reparaciju softvera.

Korak 6

Odoo CMS - a big picture

Sačekajte da se izvrši reparacija softvera.

Korak 7

Odoo CMS - a big picture

Proces reparacije softvera je uspešno završen, kliknite na dugme "OK".

Izvršite restart računara i pokrenite SOLIDWORKS i testirajte problematičnu funkcionalnost.

Snimanje i upisivanje SOLIDWORKS podešavanja
Procedura instalacije softvera