Procedura instalacije PDM klijenta
Instalacija PDM-a nezavisno od SolidWorks-a

SOLIDWORKS PDM klijent može se instalirati nezavisno od SOLIDWORKS 3D CAD-a, odnosno korisnici mogu pristupiti PDM sistemu iako SOLIDWORKS 3D CAD softver nije instaliran na računaru. Na ovaj način čak i non-CAD korisnici mogu pristupiti i modifikovati dokumente koji se nalaze u PDM sistemu.

U okviru ovog uputstva prikazana je procedura instalacije samo SOLIDWORKS PDM klijenta (bez instaliranja SOLIDWORKS 3D CAD-a i drugih dodatnih softvera).

Korak 1

Odoo CMS - a big picture

Pokrenite setup.exe fajl u SOLIDWORKS instalaciji, kako bi se izvršila instalacija SOLIDWORKS PDM klijenta.

Korak 2

Odoo CMS - a big picture

Pošto se samo vrši instalacija SOLIDWORKS PDM klijenta, nije potrebno uneti nijedan serijski broj. Kliknite na dugme Next.

Korak 3

Odoo CMS - a big picture

Na sledećoj poruci kliknite na dugme OK, jer nije potrebno dodati nijedan serijski broj.

Korak 4

Odoo CMS - a big picture

Sada je potrebno izvršiti označavanje SOLIDWORKS proizvoda koje je potrebno instalirati. Kliknite na dugme CHANGE na kartici Products, kao što je označeno na slici iznad.

Korak 5

Odoo CMS - a big picture

Za uspešnu instalaciju PDM klijenta potrebno je označiti sledeće SOLIDWORKS proizvode:

  • eDrawings

  • SOLIDWORKS PDM Client

Po uspešnom označavanju proizvoda, kliknite na dugme Back to Summary.

Korak 6

Odoo CMS - a big picture

Sada je potrebno označiti koji tip SOLIDWORKS PDM licence će se vezati za računar. Kliknite na dugme CHANGE na kartici SOLIDWORKS PDM Options.

Korak 7

Odoo CMS - a big picture

Sada je potrebno označiti tip vaše SOLIDWORKS PDM licence. Ogromna većina Solfins klijenata (>99%) se odlučuje za kupovinu SOLIDWORKS PDM Professional proizvoda, dok je SOLIDWORKS PDM Contributor tip licence koji je namenjen non-CAD korisnicima.

Ukoliko niste sigurni koji tip licence je potrebno odabrati, kontaktirajte Solfins tehničku podršku.

Po odabiru tipova licenci, kliknite na dugme Back to Summary.

Korak 8

Odoo CMS - a big picture

Pošto su svi podaci definisani, sada se može započeti instalacija klikom na dugme Install Now. 

Korak 9

Odoo CMS - a big picture

Sada je potrebno sačekati da se izvrši instalacija odabranih SOLIDWORKS proizvoda.

Korak 10

Odoo CMS - a big picture

Instalacija je uspešno završena. Kliknite na dugme Finish kako bi završili proces instalacije SOLIDWORKS PDM klijenta.

Korak 11

Odoo CMS - a big picture

Ukoliko se pojavi poruka da je potrebno izvršiti restart računara, kliknite na dugme Restart Now.

Sa ovim korakom izvršena je instalacija PDM klijenta, međutim za pristup PDM sistemu potrebno je dodati i lokalni pogled za PDM Vault, što je objašnjeno na sledećoj Solfins Blog stranici.

Procedura instalacije SolidWorks-a i PDM-a
Uputstvo za instalaciju