Problem: PDF-ovi se ne generišu za fajlove koji u imenu imaju Š, Č, Ć, Đ i Ž karaktere
Uputstvo za brzo rešenje problema

Korisnici sa implementiranim SolidWorks PDM sistemom mogu izvršiti automatsku konverziju SolidWorks crteža u PDF format, međutim ova operacija ponekad se neće uspešno izvršiti ukoliko su fajlovi i folderi imenovani sa karakterima specifičnim za teritoriju Srbije (Š, Č, Ć, Đ i Ž). Kako bi se ovaj problem izbegao, korisnici mogu imenovati fajlove ili sa "ošišanom latinicom" ili se pak može primeniti uputstvo prikazano u ovom blogu kako bi se uspešno generisali PDF-ovi fajlova i foldera koji u svom imenu sadrže Š, Č,Ć, Đ i Ž karaktere.

Korak 1

Odoo CMS - a big picture

Pokrenite Control Panel na Vašem računaru.

Korak 2

Odoo CMS - a big picture

Otvorite Region sekciju podešavanja u Control Panel-u.

Korak 3

Odoo CMS - a big picture

Na Formats kartici u novootvorenom prozoru označiti Serbian (Latin, Serbia), kao što je prikazano na slici iznad.

Korak 4

Odoo CMS - a big picture

Na Administrative kartici, kliknite na Change system locale... kao što je prikazano na slici iznad.

Korak 5

Odoo CMS - a big picture

U novootvorenom prozoru, označite Serbian (Latin, Serbia), kao što je prikazano na slici iznad. Kliknite na dugme OK po izvršenoj izmeni.

Korak 6

Odoo CMS - a big picture

Ukoliko Vam se pojavi poruka da restartujete računar, snimite sve podatke i kliknite na dugme Restart Now. Podešavanja definisana u prethodnim koracima će biti primenjena tek posle restarta.


Po izvršenom restartu računara, testirajte da li se PDF-ovi pravilno generišu za fajlove koji u imenu poseduju Š, Č, Ć, Đ i Ž karaktere.

SolidWorks PDM - brisanje lokalnog cache-a
Oslobodite prostor na vašem hard disku