Problem: Brzi prikaz SOLIDWORKS fajlova u Windows Explorer-u ne radi
Procedura za rešenje

Ukoliko u Windows Explorer-u ne videte slike delova kreiranih u SOLIDWORKS-u , postoji nekoliko podešavanja koja mogu dovesti do rešenja ovog problemai ona su navedena ispod.

Prikaz problema

Odoo CMS - a big picture

U Windows Explorer-u ne radi prikaz delova kreiranih u SOLIDWORKS-u

Korak 1- SOLIDWORKS Thumbnail u General Options

Odoo CMS - a big picture

Prva stvar koju trebate proveriti je opcija unutar samog SOLIDVORKS-a.  Tools > Options > System Options tab > General > ‘‘Show thumbnail graphics in Windows Explorer‘‘.  Uverite se da je ova opcija omogućena. Takođe, datoteke moraju biti naknadno otvorene i sačuvane u SOLIDWORKS-u da generišu sličicu za brzi prikaz.

Korak 2 - Podešavanja pregledača fajlova

Odoo CMS - a big picture

Potom treba proveriti podešavanja Windows Folder Options.

Windows Control Panel > File Explorer Options 

Korak 3

Odoo CMS - a big picture

Izaberite ‘‘View‘‘ tab u vrhu prozora

‘‘Always show icons, never thumbnails‘‘ treba da bude odčekirano

Korak 4

Odoo CMS - a big picture

Čekirajte ‘‘Show preview handlers in preview pane‘‘ (skrolujte dole dok ne pronađete opciju)

Korak 5 - Windows Performanse

Odoo CMS - a big picture

SOLIDWORKS brzi prikaz takođe može biti onemogućen ukoliko ste ručno prilagodili nivo performansi Windows-a.

1. Windows Control Panel > System 

Korak 6

Odoo CMS - a big picture

2. Izaberite ‘‘Advanced system settings‘‘ sa margine na levoj strani prozora

Korak 7

Odoo CMS - a big picture

3. ‘‘Advanced‘‘ tab u vrhu prozora, pa potom ‘‘Settings‘‘ iz Performance sekcije.

Korak 8

Odoo CMS - a big picture

4. Selektujte ‘‘Show thumbnails instead of icons‘‘

NAPOMENA: Ako su vizuelni efekti podešeni na "Adjust for best performance" , pregledi će biti onemogućeni.

Korak 9 - DLL fajlovi

Odoo CMS - a big picture

Tokom instalacije SOLIDWORKS-a, neki .DLL fajlovi koji su instalirani zahtevaju registraciju da bi funkcionisali kako treba.  Ukoliko ste SOLIDWORKS instalirali bez administratorskih prava ili ukoliko su Antivirus i Windows User Account Controls bili uključeni, ovo je moglo uticati na pravilno registrovanje DLL fajlova.  Ručno registrovanje sledećih DLL-ova može ispraviti problem.

swdocumentmgr.dll (podrazumevana lokacija C:\Program Files\Common Files\SOLIDWORKS Shared)

sldthumbnailprovider.dll (podrazumevana lokacija C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS)


Da ručno registrujete ove DLL fajlove:

1. Ulogujte se u Windows sa lokalnim Administratorskim nalogom

2. Pretražite Windows Explorer da biste pronašli iznad navedene .DLL fajlove

3. Pokrenite Command Prompt kao Administrator (Start > All Programs > Accessories > desni-klik na ‘Command Prompt‘ pa “Run as administrator“)

4. Unesite sledeći tekst i pritisnite Enter nakon svakog unosa (*imajte na umu da su ovo podrazumevane fascikle lokacije instalacije. Ukoliko ste menjali podrazumevanu lokaciju pri instalaciji, unesite njenu putanju)

regsvr32 “C:\Program Files\Common Files\SOLIDWORKS Shared\swdocumentmgr.dll”

regsvr32 “C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\sldthumbnailprovider.dll”


Repariranje SolidWorks instalacije
Proces koji rešava probleme sa SolidWorks instalacijom