Nadogradnja na novu verziju SOLIDWORKS Standalone klijenta
Procedura nadogradnje (upgrade-a) softvera

U ovom uputstvu prikazan je proces nadogradnje SOLIDWORKS softvera, kao i aktivacije SOLIDWORKS Standalone licence.

Standalone od Network licenci možete razlikovati na osnovu prve četiri cifre Vašeg SOLIDWORKS serijskog broja:

  • 9000 - Standalone

  • 9010 - Network

Posebnu kategoriju SolidWorks licenci čine i SolidWorks EDU licence za edukativne ustanove (Srednje, Visoke škole i Fakultete):

  • 9020 - Standalone EDU licenca za kućnu upotrebu

  • 9710 - Network EDU licenca za upotrebu u edukativnoj ustanovi

Prikazana je procedura za nadogradnju sa SOLIDWORKS-a 2017 SP5.0 na SOLIDWORKS 2018 SP3.0, međutim ista procedura se može primeniti i za svaku stariju i noviju verziju softvera.

Pre instalacije potrebno je pripremiti instalaciju SOLIDWORKS softvera na koju klijent želi da se nadogradi (u ovom slučaju SOLIDWORKS 2018 SP3.0). Korisnik može koristiti prethodno preuzetu kompletnu instalaciju (~14-15 GB), ili pak može koristiti .exe fajl (~30 MB) koji se preuzima na SOLIDWORKS Customer portalu. 

Više informacija o sistemskim zahtevima je dostupno na SOLIDWORKS sajtu i Solfins blogu.

Korak 1

Odoo CMS - a big picture

U direktorijumu u kojem se nalazi Vaša instalacija, pokrenite fajl pod imenom „setup.exe“ ili se pak može pokrenuti .exe fajl preuzet sa SOLIDWORKS Customer portala (~30 MB).

Korak 2

Odoo CMS - a big picture

Ukoliko vam se pojavi sledeća poruka, poželjno bi bilo da uradite restart vašeg računara pa da ponovo pokrenete instalaciju. U suprotnom kliknite na dugme „OK“. Ukoliko se ova poruka pojavi i posle restarta vašeg računara, odaberite dugme „OK“

Korak 3

Odoo CMS - a big picture

Za tip instalacije odaberite „Individual (on this computer)“. Zatim kliknite na dugme „Next“.

Korak 4

Odoo CMS - a big picture

Unesite serijske brojeve vaših SOLIDWORKS licenci. Ukoliko vam serijski brojevi nisu poznati, kontaktirajte Solfins tehničku podršku.

Korak 5

Odoo CMS - a big picture

Označite "Upgrade a previus major release to SOLIDWORKS XXXX SP X.X". U meniju ispod možete označiti koju već instaliranu verziju želite da nadogradite na 2018 SP3.0. U slučaju prikazanom na slici, SOLIDWORKS 2017 će se nadograditi na SOLIDWORKS 2018 SP3.0.

Ukoliko je instalirana samo jedna verzija SOLIDWORKS-a na računaru, ta verzija će biti automatski označena. Kliknite na dugme "Next".

Korak 6

Odoo CMS - a big picture

Pošto na računaru već postoji Toolbox, potrebno je definisati njegove parametre pri nadogradnji na novu verziju. Kliknite na dugme "CHANGE" kao što je označeno na slici iznad.

Korak 7

Odoo CMS - a big picture

Označite "Create a new SOLIDWORKS XXXX Toolbox" kao što je označeno na slici iznad, jer će se na ovaj način izbeći eventualni kasniji problemi pri radu u softveru. Označavanjem ove opcije, stari Toolbox će Vam ostati na računaru i biće kreiran novi.

Kliknite na dugme "Back to Summary".

Korak 8

Odoo CMS - a big picture

Proverite da li je označeno "I accept the terms of the SOLIDWORKS". Kliknite na "Download and Install" (u pojedinim slučajevima ovo dugme može biti imenovano i "Install").

Korak 9

Odoo CMS - a big picture

Sada sačekajte da se svi odabrani softverski paketi instaliraju.

Korak 10

Odoo CMS - a big picture

Nadogradnja na novu verziju SOLIDWORKS-a je završena, kliknite na dugme "Finish". Sada možete pokrenuti SOLIDWORKS.

Korak 11

Odoo CMS - a big picture

Pri pokretanju SolidWorks-a postoji mogućnost da će se pojaviti prozor prikazan na slici iznad.

Ukoliko se prozor pojavi potrebno je označiti „I want to activate my SOLIDWORKS product now”.

Kliknite na dugme „Next“.

Korak 12

Odoo CMS - a big picture

Potrebno je označiti SOLIDWORKS proizvode koje želite da aktivirate. Unesite mail po izboru u polje „Contact Information (Required)“.

Kliknite na dugme „Next“.

Korak 13

Odoo CMS - a big picture

Označena poruka informiše korisnika da je proces aktivacije uspešno završen.

Zatim kliknite na dugme „Finish“ da bi završili proces aktivacije. SOLIDWORKS je sada spreman za korišćenje.

Nadogradnja nove verzije serverske SolidWorks Network licence
Procedura nadogranje (upgrade-a) softvera