Invalid class greška pri pokretanju eDrawings programa


Ukoliko se javi greška "Invalid class" pri pokretanju eDrawings programa, potrebno je uraditi sledeće korake:Korak 1


Pokrenuti aplikaciju Command Prompt kao Administrator.


Korak 2


Prekopirati sledeći tekst iza C:\Windows\System32> pomoću copy/paste komande i pritisnuti Enter:


Cd C:\windows\system32\wbem

 


Korak 3


Prekopirati sledeći tekst iza C:\Windows\System32\wbem>


regsvr32 /s %systemroot%\system32\scecli.dll

regsvr32 /s %systemroot%\system32\userenv.dll

regsvr32 cimwin32.dll

mofcomp cimwin32.mof

mofcomp cimwin32.mfl

mofcomp rsop.mof

mofcomp rsop.mfl

for /f %s in ('dir /b /s *.dll') do regsvr32 /s %s

for /f %s in ('dir /b *.mof') do mofcomp %s

for /f %s in ('dir /b *.mfl') do mofcomp %s

regsvr32 wmisvc.dll

wmiprvse /regserverKorak 4


Nakon kopiranja teksta iz prethodnog koraka, aplikacija će započeti izvršavanje zadatih komandi. Po potrebi kliknuti na OK ukoliko se pojavi neki prozor sa porukom.

Kada se pojavi prozor sa porukom, kao na slici ispod, ići na OK i zatvoriti Command Prompt aplikaciju.

Korak 5


Uraditi restart računara i pokrenuti eDrawings aplikaciju.


Beo ekran pri pokretanju instalacije za SolidWorks