eDrawings prikaz nedostaje u PDMu
Prikaz na Preview kartici u PDMu je slika

Kada želimo prikaz SolidWorks fajlova u SolidWorks PDMu, fajlovi mogu biti prikazani kao slika ili kao dinamički 3D eDrawings prikaz.  Ukoliko dinamički prikaz ne funkcioniše, a eDrawings softver je instaliran, neophodno je ponovo registrovati konektor između eDrawings-a i Solidworks PDMa.


Korak 1 

Locirati eDrawings instalacioni folder. U zavisnosti od toga kako je instaliran, može se nalaziti na različitim lokacijama. Najčešće se nalazi na  c:\program files\solidworks corp\edrawings.

Odoo CMS - a big picture

Korak 2 

Iz Start menija pokrenuti Command prompt pretragom ''cmd''. Desni klik na Command Prompt ikonicu i selektovati ''Run as administrator''

Odoo CMS - a big picture

Korak 3

Promeniti adresu instalacionog foldera - ukucati cd < putanja do eDrawings instalacionog foldera>

Odoo CMS - a big picture

Korak 4

Ukucati: Regsvr32 emodelview.dll  da bi se registrovao dll.

Odoo CMS - a big picture

Korak 5

Ukucati: edrawingofficeautomator /regserver  da bi se završila registracija programa .

Odoo CMS - a big picture

Korak 6

Resetovati Windows Explorer pokretanjem Task Manager-a (Ctrl+Shift+Esc) , desni klik na Windows explorer, Restart .

Odoo CMS - a big picture

 

Nakon ovih koraka, dinamički prikaz modela u SolidWorks PDMu bi trebalo da radi bez poteškoća.

Ažuriranje Solidworks network licenci
Uputstvo za ažuriranje licenci