Beo ekran pri pokretanju instalacije za SolidWorks


SOLIDWORKS Installation Manager je program, koji pomaže pri preuzimanju i instalaciji SolidWorks proizvoda. Pokretanje Setup.exe fajla bi trebalo da otvori prozor i da korisniku prikaže odmah nekoliko opcija.  Ako imate prazan prozor, primenom sledećih rešenja ćete rešiti dati problem. 

Rešenje #1: 

Pre otpakovanja ZIP fajla


Korisnici najčešće dobijaju ZIP fajl cele SolidWorks instalacije, koji otpakuju pre startovanja instalacije.

Procedura za rešavanje problema:

 • Pre samog otpakovanja ZIP fajla, ići desni klik na ZIP fajl i izabrati Properties.
 • Na kartici General štiklirati Unblock (ako je vidljivo).
 • Ići na Apply pa OK.
 • Otpakovati ZIP fajl.
 • Pokrenuti instalaciju preko Setup.exe fajla.

Rešenje #2: Odblokiranje HTML fajlova nakon otpakovanja ZIP fajla


Ukoliko ste već otpakovali ZIP fajl, postoji tri HTML fajla, koji moraju da se odblokiraju, pre nego što se pokrene instalacija.

Procedura za rešavanje problema: 

 • Otići na lokaciju gde je otpakovan ZIP fajl: <downloads>\sldim\lang\english\HTML.
 • Desni klik na frameset.html fajl i ići na Properties.
 • Na kartici General štiklirati Unblock (ako je vidljivo).
 • Ići na Apply pa OK.
 • Iste korake za odblokiranje primeniti i na preostale HTML fajlove u tom folderu (framesetstartup.html, header.html)  
 • Pokrenuti instalaciju preko Setup.exe fajla.
Rešavanje problema sa grafikom u SolidWorks-u
Od hardvera do softverskih intervencija