Ažuriranje Solidworks network licenci
Uputstvo za ažuriranje licenci

Ukoliko posedujete mrežni tip SolidWorks licenciranja i dokupili ste dodatne SolidWorks i PDM licence, dodatne licence možete koristiti tek po ažuriranju (reaktivaciji) mrežne SolidWorks licence kao što je i prikazano u ovom kratkom uputstvu.

Korak 1 - Pokretanje SolidNetWork License Manager Servera

Odoo CMS - a big picture

Na računaru na kojem vam je instalirana Network SolidWorks licencna komponenta pokrenite SolidNetWork License Manager Server program.

Pri pokretanju ovog programa, u tabu Server Administration, kliknite na dugme Modify... kao što je prikazano na slici iznad.

Korak 2 - Activate/Reactivate

Odoo CMS - a big picture

Na računaru na kojem vam je instalirana Network SolidWorks licencna komponenta pokrenite SolidNetWork License Manager Server program.

Pri pokretanju ovog programa, u tabu Server Administration, kliknite na dugme Modify... kao što je prikazano na slici iznad.

Korak 3 

Odoo CMS - a big picture

 

 

 

Korak 4 - odabir licenci 

Odoo CMS - a big picture

 

 

Izaberite licence koje želite da ažurirate... 

Zamena <MOD-DIAM> oznake sa ∅ simbolom
Uputstvo za ispravljanje greške