Unimet, Kać / Rudnik
uslužna proizvodnja, CNC obrada i montaža

Unimet se bavi mašinskom obradom delova rezanjem, izradom alata za deformaciju lima, preradom lima i uslužnom montažom. Klijenti Unimeta dolaze iz najzahtevnijih industrija, kao što su medicinska, naftna i avio industrija, a firma poseduje jedan od najvećih mašinskih parkova sa CNC mašinama u Srbiji. Za takvu vrstu poslova od presudne važnosti bio je izbor partnera koji bi bio zadužen za kontinuiranu efikasnost proizvodnje.

Odoo - Sample 1 for three columns

Izazov

Unimet u svojim pogonima ima preko 40 najsavremenijih CNC mašina i obradnih centara. Veliki problem je bio česta nabavka novih mašina i softversko povezivanje svake od mašina sa CAM softverima za automatizovano definisanje tehnologije i programiranje istih.

Dugo vremena u Srbiji nisu uspevali da pronađu ni jednu firmu koja bi mogla da ponudi adekvatno rešenje i kasniju obuku i tehničku podršku svim korisnicima softvera.

Odoo - Sample 2 for three columns

SolidWorks

Kompanija Solfins implementirala je SolidWorks 3D CAD rešenje. Pomoću njega Unimet radi zahtevnu tehničku, tehnološku dokumentaciju i konstrukciju koračnih alata za deformaciju lima uz programski dodatak Logopress.

Odoo - Sample 3 for three columns

SolidCAM

Pored toga kroz SolidCAM softver inženjeri Solfinsa su uspostavili vezu i omogućili upravljanje svih CNC mašina za obradu rezanjem, gde pored standardnih CNC strugova i glodalica koriste i veoma kompleksne petoosne glodalice i „multitask“ mašine za struganje i glodanje sa velikim brojem simultano upravljanih osa. iMachining tehnologija iz SolidCAM softvera, omogućava Unimetu da bude produktivniji od konkurencije.

+ Inženjeri firme Solfins, implementirali su i softversko rešenje Lantek za upravljanje CNC probijačica za lim i automatizovano definisanje najoptimalnijeg utroška materijala.

Gasteh, Inđija
Serijska proizvodnja regulacione opreme i fitinga za gasnu industriju