Trayal korporacija, Kruševac
Razvoj proizvoda – Zaštitna (gas) maska za lice
Odoo CMS - a big picture

Trayal korporacija iz Kruševca ušla je u projekat osvajanja novog proizvoda – savremene zaštitne (“gas”) maske za specijalne namene. Nakon postavljanja projekta i inicijalnog planiranja, ključno je bilo što pre doći do dizajna i modela proizvoda kako bi se ušlo u planiranje resursa za realizaciju.

Kompleksnost novog proizvoda naveo je vođe projekta da u fazi razvoja proizvoda potraže spoljne saradnike koji imaju resurse, znanja i iskustvo da kreiraju kompletan 3D model proizvoda na osnovu kog bi se u narednoj fazi pristupilo izradi alata, nabavci materijala, dizajnu pakovanja, itd

Zbog svega navedenog obratili su se Solfins 3D Kompaniji, s obzirom da je među našim kompanijama već postojala bliska saradnja na različitim projektima. 

Od ideje do modela za proizvodnju u tri koraka

 


 

 

 

 

KORAK 1 - Napredni CATIA V6 Surface Modeling na 3DExperience platformi

Odoo - Sample 1 for three columns

Projektni zahtev

Razvoj proizvoda za namensku industriju i specijalne namene – gas maska savremenog dizajna sa velikim transparentnim vizirom i isporuka 3D modela kao osnovnog elementa proizvodne dokumentacije za dalje modeliranje alata i ulazak u proizvodnju.

Odoo - Sample 2 for three columns

Izazov

Projektovanje savremenog proizvoda tako da zadovolji veoma visoke standarde i funkcionalne zahteve bezbednosti korisnika u najekstremnijim uslovima uvek je veliki izazov, ali ovde je dodatnu prepreku predstavljala i kompleksna geometrija koja je morala da “pomiri” oblik ljudskog lica i konturu proizvoda tako da garantuje besprekorno prijanjanje uz neophodan stepen udobnosti.

Odoo - Sample 3 for three columns

Rešenje

Uzimajući sve navedeno u ozbir, rešenje se samo nametnulo – Catia V6 na 3DExperience platformi, odnosno Surface Modeling alat za napredno modeliranje složenih geometrijskih oblika i površina. Tako je u relativno kratkom roku, bez pravljenja niza skupih fizičkih prototipova, bilo moguće isporučiti model za proizvodnju. Naravno, prototipovi su pravljeni, ali…

KORAK 2 - renderi za konačnu analizu pre prototipa

KORAK 3 - Primena 3D štampe u razvoju proizvoda

Pored inženjerskih usluga u fazi razvoja 3D CAD modela kao osnove za dalje generisanje kompletne proizvodne dokumentacije, Solfins je za Trayal uradio i inicijalne prototipove karakterističnih elemenata proizvoda – tehnologijom 3D štampe.

Odoo - Sample 1 for three columns

Dizajn

Čak i za manje zahtevne projekte, u smislu primene, ali i u smislu geometrije, prototip nam omogućava da bolje upoznamo proizvod već u najranijim fazama, da uočimo nedostatke i potencijale, i da napravimo najbolje odluke onda kada je to najracionalnije – u inicijalnoj fazi dizajna. Zahvaljujući 3D štampi možemo da testiramo više varijanti, veoma brzo, uz niske troškove za izradu prototipa.

Odoo - Sample 2 for three columns

Testiranje 

Već je pomenut jedan od glavnih izazova razvoja proizvoda koji treba da se nosi na licu – kompatibilnost oblika i dimenzija, odnosno komfor korisnika. 3D štampani prototipi omogućili su da se uživo testiraju one varijante dizajna koje nije bilo moguće objektivno međusobno uporediti u softveru, i da se odabere dalji pravac u kom će se ići sa modelovanjem detalja.

Odoo - Sample 3 for three columns

Komunikacija

3D štampani prototip poslužio je i kao model za dalju komunikaciju na projektu unutar Trayal korporacije između tima koji je vodio razvoj, sponzora projekta, tehnologa, projektanata alata i operatera na mašinama za uspostavljanje i usaglašavanje kompletne proizvodnje, određivanja kriterijuma i procesa proizvodnje, kontrole kvaliteta, itd.

Odoo image and text block

3D štampani prototip u fleksibilnom materijalu

Ovaj projekat poslužio je i da testiramo primenu "egzotičnih" materijala za 3D štampu kao što je fleksibilni materijal koji je ovde bio pun pogodak.

Na slici je gumeni deo maske, i pre nego što je sa njega uklonjena potkonstrukcija nastala u toku SLA štampe iz rezina.

Kao što se vidi na fotografiji dobijen je potpuno veran fleksibilan prototip koji je nekada praktično bilo nemoguće postići bez skupog i dugotrajnog procesa izrade alata. 3D štampi trebalo je 24 sata sa postprocesiranjem!

Zaključak

Odoo - Sample 1 for three columns


Trayal korporacija u svom proizvodnom portfoliju već je imala više modela zaštitnih maski, ali sve su one klasičnog dizajna sa dva nezavisna zastakljena otvora za oči. Novi proizvod treba da prati trendove, i to se pre svega ogleda u rešenju dizajna koje kompletnu masku pretvara u jednu transparentnu površinu sa dodacima za pričvršćivanje, nalezanje, filtriranje gasova..

Odoo - Sample 2 for three columns

 

Osvajanje novog proizvoda, uz sve izazove koji postoje pred autorima projekta, danas je jednostavnije nego ikada ranije. Kombinacija 3D CAD softvera i 3D štampe dramatično ubrzava proces odabira najboljeg mogućeg rešenja i unapređuje kvalitet proizvoda u odnosu na konkurenciju. Dodatno, proizvod brzo stiže na tržište već usavršen tokom iteracija na relaciji 3D model – 3D štampani prototip.

Odoo - Sample 3 for three columns

 

Naravno, da bi se ova simbioza desila, i da bi projekat imao istinski benefit, potrebno je iskustvo i znanje da se dostupne tehnologije primene onda kada treba, i na način koji garantuje uspešnost celokupnog projekta.

Odoo CMS - a big picture

Nova zaštitna maska na sajmu naoružanja i opreme - Partner 2021 u Beogradu

Poljostroj, Odžaci
Proizvodnja poljoprivrednih mašina