Tigar Tyres, Pirot
Proizvodnja pneumatika i proizvoda od gume

Kompanija Solfins sprovela je implementaciju SolidWorks Enterprise PDM sistema za praćenje i arhiviranje dokumentacije u najvećoj Mišelinovoj fabrici u svetu!

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidWorks 3D CAD +

Nakon uspešne implementacije Solidworks 3D CAD softvera Tigar Tyres se odlučio da Solfinsu ukaže poverenje za upravljanje kompletnom dokumentacijom u službama inženjeringa, održavanja i proizvodnje. 

Odoo - Sample 2 for three columns

Upravljanje dokumentacijom

Menadžment Tigra prepoznao je potrebu za brzim pronalaženjem dokumentacije u situacijama kada je potrebno otkloniti kvar ili zastoj. Obzirom da ova fabrika ima projektovan kapacitet za 60 hiljada pneumatika dnevno, jasno je koliko košta svaki izgubljeni sat. 

Odoo - Sample 3 for three columns

SolidWorks PDM

SolidWorks PDM treba da omogući praćenje izmena, sistem odobravanja i odlučivanja i lako i brzo pronalaženje aktuelnih verzija dokumentacije. Jednostavna i brza implementacija i kratko vreme za obuku su još jedan razlog za izbor baš ovog sistema.

Michelin globalno koristi preko 1000 licenci SolidWorks 3D CAD softvera. SolidWorks se koristi za razvoj svih mašina i opreme za proizvodnju pneumatika.

SolidWorks 3D CAD se koristi u Srbiji za kompletan razvoj mašina i opreme za novu Michelin fabriku u izgradnji.

Niš ekspres, Niš
Transportno preduzeće za putnički saobraćaj