Termooprema, Beograd
Proizvodnja opreme pod pritiskom i rezervnih delova

Privredno društvo za proizvodnju i promet "Termooprema" d.o.o. je osnovano 1995. godine kao privatno preduzeće koje se pretežno bavi proizvodnjom opreme pod pritiskom i rezervnih delova za termoelektrane i hidroelektrane. 

SolidWorks softver iskorišćen je za kreiranje baze 3D modela delova i sklopova za servis i reparaciju, kao i za razvoj novih proizvoda.

Odoo CMS - a big picture
Odoo image and text block

Proizvodni program:

 • Regenerativni zagrejač vazduha - Automatsko zaptivanje RZV-a; Grejni elementi; Zaptivke RZV-a; Sektorske daske; Obodni lanci RZV-a; Suporti pogona RZV-a

 • Rekuperativni zagrejač vazduha - Pločasti zagrejači vazduha; Cevni zagrejači vazduha

 • Hladnjaci ulja - Transformatora; Turbinskog ulja; Duplog ležaja mlina

 • Hladnjaci pare za ROU stanice

 • Cevni sistem zagrejača niskog pritiska

 • Cevni sistem hladnjaka zaptivne pare turbine

 • Elektrofilteri - Taložne elektrode; Emisione elektrode; Perforirani limovi; Ležajevi elektrofiltera; Ovešenja emisionih i taložnih elektroda; Mehanizmi za otresanje

 • Lanci za transport - Transportni lanci za ugalj u dozatorima i dodavačima; Lanci za elevatore; Kofice za elevatorske lance; Lanci traka za dogorevanje (rost); Lanci kracera

 • Lanci za vodene ustave

 • Delovi kotlova - Vodospusne cevi; Kolektori; Pregrejači pare

 • Delovi ventilatora - Vratila ventilatora dimnog gasa i svežeg vazduha; Lopatice statorske; Kućišta statorskih lopatica; Kućišta regulacionih lopatica; Regulacione lopatice ventilatora

 • Delovi trakastih transportera - Transportne rolne; Zatezni bubnjevi; Pogonski bubanj

 • Pomoćna kotlovska postrojenja - Dozatori uglja; Dodavači uglja; Kraceri; Delovi pokretnih rešetki za dogorevanje

 • Delovi mlinova - Dupli ležaj mlina; Habajuće ploče mlinova; Vratila mlinova čekićara; Poluge čekića

 • Delovi kanala aerosmeše - Kompenzatori; Klapne; Šiberi

 • Oprema pod pritiskom - Izmenjivači toplote, Cevni snopovi

FMT - Fabrika mernih transformatora, Zaječar
Proizvodnja strujnih i naponskih transformatora