Tehnoplast, Stari Banovci
Razvoj i proizvodnja plastičnih ormara i kutija za elektro instalacije

Kompanija Tehnoplast iz Starih Banovaca bavi se razvojem i serijskom proizvodnjom ormara za elektroinstalacije. S obzirom da kompletan proizvod obuhvata više tipova materijala, tehnologija proizvodnje i vrsta projektovanja, softversko rešenje trebalo je da obuhvati sve potrebe procesa razvoja i proizvodnje na jednoj platformi. 

Izazov

Omogućiti razvoj proizvoda kompleksne geometrije i kompletnih alata za injekciono livenje i deformaciju lima. Brz odziv na zahteve tržišta i redukcija rokova izrade alata za treća lica.

Rešenje

SolidWorks 3D CAD softver se koristi u razvoju proizvoda i omogućava da se geometrija delova prilagodi kasnijoj konstrukciji alata koja se takođe izvodi u firmi. 

Prilikom konstrukcije alata vodi se računa o tehnologiji obrade na CNC mašinama za čiju se izradu koristi SolidCAM.

Prilikom konstrukcije očuvana je asocijativnost proizvoda, alata, dokumentacije, i putanja alata. Svaka izmena koja bi nastala na proizvodu, propagira se kroz celokupnu dokumentaciju, konstrukcije alata i putanja alata. Ovakav sistem integracije omogućava da se izmene koje bi trajale danima, sprovedu za svega 1-2 sata.

Gomma Line, Kragujevac
Alatnica i proizvodnja proizvoda od gume