Sigit, Kragujevac
izrada kontrolnika plastičnih delova za automobilsku industriju

Proces izbora softvera u kompaniji Sigit zasnivao se na osnovnom zahtevu: "Softversko rešenje mora da isporučuje radne dokumente, odnosno informacije za sve ove procese koji obično započinju na osnovu raznorodnih fajlova koji stižu od partnera i naručilaca."

Sklapanje kontrolnika većih dimenzija i složene geometrije za potrebe automobilske industrije

"Izabrali smo SolidWorks 3D CAD softver jer ovo rešenje ima najpovoljniji odnos cene i kvaliteta. 

SolidWorks softver ima značajnu ulogu u izradi 3D modela kontrolnika, mašina, pa i u mašiniranju za CNC glodalicu.

Za izbor SolidCAM softvera presudna je bila iMachining tehnologija efikasne obrade."

Proizvodnja kontrolnika

Mašinska obrada kontrolnika

Provera kompleksne geometrije - Fizička kontrola proizvoda

Glavna primena SolidWorks softvera:

  • Otvaranje i rad na velikom broju različitih tipova fajlova

  • Razvoj i izrada proizvoda i kontrolnika za proveru kvaliteta 

Sklapanje kontrolnika većih dimenzija i složene geometrije za potrebe automobilske industrije

"Što se softvera tiče, izabrali smo Solfins jer je, za razliku od konkurenata, imao profesionalan pristup i najpovoljiji odnos cene i potrebne funkcionalnosti. 

Obzirom da radimo sa veoma zahtevnom površinskom geometrijom koristimo pomoć Solfins tehničke podrške u rešavanju ekstremnih slučajeva.

O kompaniji

Sigit firma je osnovana 2011. godine u Srbiji:

  • Avgust 2011. – grinfild investicija za izgradnju fabrike

  • Mart 2012. – završetak fabrike

  • Jun 2012. – puna operativnost fabrike

  • Maj 2014. – sertifikati ISO 9001 i ISO/TS 16949 standard za autoindustriju (obnovljen u aprilu 2016)

  • 2015. – pokrenuta RADIONICA ZA IZRADU KONTROLNIKA za autoindustriju

  • 2016. – početak izrade jednostavnijih mašina

Trayal korporacija, Kruševac
Razvoj proizvoda – Zaštitna (gas) maska za lice