Problasting, Aleksinac
Automatizovane komore za suvo i mokro peskarenje i prateća oprema

Projektni biro Problasting iz Aleksinca razvija komore za peskarenje. U tom procesu veliki problem pravile su naknadne izmene u proizvodnji, složena nepotpuna 2D dokumentacija, kabliranje i uklopivost elemenata celog sklopa.

„Stručni tim kompanije SOLFINS kao najracionalnije rešenje za trenutne potrebe naše kompanije preporučio je paket SolidWorks Profesional“ – Aleksandar Đorđević, inženjer.

Odoo CMS - a big picture

Komora za suvo peskarenje sa mašinama za kružni proces peska i filteraciju vazduha - SolidWorks model i gotov proizvod

Razlozi za kupovinu Solidworks softvera

  • "Previše utrošenog vremena na staromodnom konstruisanju; 

  • Timovi na različitim lokacijama i otežana razmena dokumentacije;

  • Greške u dizajnu i kasnije skupe ispravke u procesu proizvodnje;

  • Otežana komunikacija između kompanija sa kojima sarađujemo u procesu proizvodnje."

Mašina za mokro pesakrenje sa ultrazvučnim pranjem i sušenjem

SolidWorks 3D model sa svim informacijama za proizvodnju

Mašina u poslednjoj fazi proizvodnje

Upotreba SolidWorks softvera u kompaniji Problasting

"3D modeliranje je naša primarna delatnost kao i izrada kompletne dokumetacije za proizvodnju, kako u našem proizvodnom timu tako i u partnerskim kompanijama.

SolidWorks je našoj kompaniji omogućio bržu i jednostavniju izradu proizvodne dokumentacije, a ujedno skratio vreme izmene dokumentacije za 70% u odnosu na prethodni način rada.

Proizvodi koje izrađujemo su manjim delom standarne mašine, a većim delom prototipovi po zahtevu kupaca. SolidWorks program nam omogućava da želje kupaca realistično prezentujemo bez troškova izrade prototipa." 

Mašina sa rotacionim peskarenjem

SolidWorks 3D model sa svim informacijama za proizvodnju

Mašina u poslednjoj fazi proizvodnje

Mašina za filtriranje vazduha iz komora za različite namene

Odoo image and text block

Rezultat korišćenja SolidWorks softvera u Problastingu

  • Skraćeno vreme izrade od ideje do gotovog proizvoda.

  • Lakše izmene u procesu razvoja proizvoda, a samim tim i jeftinija proizvodnja.

  • Eliminisanje prototipova jer je modeliranje dovedeno do savršenstva tako da je procenat grešaka sveden na minimum.

  • Zadovoljnije partnerske kompanije zbog kvalitetnije dokumentacije i brže komunikacije.

  • Prezentacija 3D modela je još jedan od ključnih faktora za realizaciju novih projekata.

"SolidWorks je našoj kompaniji omogućio bržu i jednostavniju izradu proizvodne dokumentacije, a ujedno skratio vreme izmene dokumentacije za 70% u odnosu na prethodni način rada. Proizvodi koje izrađujemo su manjim delom standardne mašine, a većim delom prototipovi po zahtevu kupaca. SolidWorks program koji nam omogućava da želje kupaca realistično prezentujemo bez troškova izrade prototipa" - Aleksandar Đorđević, inženjer.


Podelite ovaj primer na društvenim mrežama:

CAD Consult, Kragujevac
Projektovanje preserskih, progresivnih i transfer alata u auto-industriji