Polyseal, Trstenik
Proizvodnja zaptivnih elemenata zasnovanih na naprednoj tehnologiji polimerizacije

Razlozi za kupovinu SolidWorks i SolidCAM softvera

 • Prelazak na 3D CAD i CAM software

 • Potreba za proizvodnjom složenijih alata

 • Integracija CAD i CAM software-a u jedan paket

 • Smanjenje mogućnost greške pri konstrukciji i izradi alata

 • Obuka i tehnička podrška korišćenja software-a

Razvoj proizvoda po zahtevu kupca

Dizajn proizvoda

.

Konstrukcija alata

Razlozi za kupovinu SolidWorks i SolidCAM softvera

 • Prelazak na 3D CAD i CAM software

 • Potreba za proizvodnjom složenijih alata

 • Integracija CAD i CAM software-a u jedan paket

 • Smanjenje mogućnost greške pri konstrukciji i izradi alata

 • Obuka i tehnička podrška korišćenja software-a

Familije alata

Odoo image and text block

Korišćenje konfiguracija u konstrukciji alata

standardni delovi i konfiguracije

Standardizacija delova korišćenjem konfiguracija

.

Standardizacija delova korišćenjem konfiguracija

Upotreba SolidWorks i SolidCAM softvera u proizvodnji

 • Dizajniranje zaptivki po zahtevu kupca

 • Konstrucija alata

 • Izrada tehničke dokumentacije

 • Priprema tehnološkog postupka u proizvodnji alata

 • Programiranje i simulacija rada CNC mašina

Dodatna dokumentacija

Izrada uputstva za montažu

.

Izrada uputstva za montažu

Rezultati korišćenja SolidWorks i SolidCAM softvera

 • Jednostavnija i brža konstrukcija i izrada tehničke dokumentacije

 • Ubrzanje procesa proizvodnje alata

 • Povećanje produktivnosti u izradi alata

 • Smanjenje mogućnosti greške pri dizajnu i izradi složenijih alata

 • Skraćeno vreme razvoja i izrade novih proizvoda

 • Olakšane prepravke i dorade alata

Korišćenje SolidCAM softvera

Izrada programa za proizvodnju na CNC mašinama.

Izrada programa za proizvodnju na CNC mašinama

O kompaniji PolySeal

 • Osnovana 1991. godine

 • Osnovna delatnost firme – proizvodnja zaptivnih elemenata

Bavi se:

 • Proizvodnjom zaptvnih elemenata od gume i plastike

 • Razvojem i proizvodnjom gumenih smeša

 • Konstrukcijom i izradom alata (kalupa) za proizvodnju zaptivkiSigit, Kragujevac
izrada kontrolnika plastičnih delova za automobilsku industriju