Nigos elektronik, Niš
Razvoj i proizvodnja merne opreme i automatizovanih sušara za drvo

Proizvodni program Nigosa počeo je sa ispravljačkom tehnikom, da bi dalji razvoj nastavio preko brojačke i merno-regulacione tehnike, pa do najnovije oblasti projektovanja, proizvodnje i montaže automatskih sušara za drvo. 

Sa složenijim proizvodima pojavila se i potreba za usaglašavanje kompletnih projekata i različitih projektnih timova i za ovaj korak u razvoju kompanije odabran je SolidWorks softver u saradnji sa Solfinsom.

Pre i posle SolidWorks implementacije

Kako se radilo nekad a kako to izlgeda sada

Odoo image and text block

Оd skice do 3D modela

I dalje je inženjersko znanje i iskustvo presudno za kvalitet konačnih projekata, ali skice koje inženjer sam sebi postavlja na papiru sada odmah lako dobijaju svoj 3D oblik sa integrisanim svim tehničkim informacijama i to u prostornom kontekstu:

 • izbegavaju se nesportazumi po svim linijama komunikacije

 • jednostavno se dobija tehnička dokumentacija i posle svake izmene u toku projekta

 • lako se prezentuje ne samo klijentu već i kolegama iz nabavke, proizvodnje, montaže..

Odoo image and text block

Kompletna slika sa svim detaljima

3D model je nosilac svih informacija i nema potrebe posebno definisati na crtežima određene detalje, posebno razvijati kompletnu šemu..

U jednom 3D modelu stoje sve "razmere", sve "šeme" i svi "tehnički detalji", zajedno sa svim specifikacijama svake pozicije i informacijama o svakom elementu - da li se pravi ili je za nabavku, ako se pravi kako se pravi, sa kojim elementima se sklapa, itd.

Odoo image and text block

3D digitalni = 3D živi model

Inženjeri u Nigosu nisu se zaustavili na rešavanju samo osnovnih potrebnih procesa za proizvodnju već su neprekidno napredovali i svoj SolidWorks primenjivali za sve detaljniji razvoj svakog projekta.

Na primeru ovde vidimo kako u SolidWorks softveru izgleda jedna kontrolna jedinica zajedno sa ekranom i upravljanjem, i zatim pored istu tu poziciju napravljenu u prirodi.

Na ovaj način i komunikacija o detaljima na projektu nije svedena samo na šifre, oznake, već je na prvi pogled na projekat u 3D modelu jasno svima u lancu o kojim se tačno elementima radi.

Odoo image and text block

Projekat postrojenja i svakog elementa

Naravno da se nisu zaustavili samo na cevovodima i elektro instalacijama. Isti SolidWorks koristi i za projektovanje originalnih ormara koji su neophodni za svaki projekat i omogućava da se ponavljajući elementi lako raspoređuju i definišu na limovima, dok se za nove elemente brzo i lako dobija precizna dokumentacija za proizvodnju.

Odoo image and text block

Proizvodi:

 • analogni regulatori

 • mikroprocesorski regulatori

 • mikroprocesorski programator temperature

 • elektronski termostati

 • višekanalni merač

 • indikator temperature

 • termometri

 • temperaturne sonde

 • regulatori vlažnosti i temperature

 • indikatori vlažnosti i temperature

 • programator vlažnosti i temperature

 • sonde za vlagu i temperaturu

 • brojači

 • industrijski panelmetri

 • transmiteri

 • galvanski odvojeni transmiteri

 • pomoćno napajanje

 • beskontaktno rele (SSR)

 • univerzalni ispravljači

 • industrijska napajanja

 • ispravljač sa reverziranjem

 • sušare za drvo i prateća oprema - kondenzacione, kombinovane, klasične, mini sušare.. komandno razvodni ormari, toplotne pumpe, automati za vođenje procesa sušenja, automatizacija postojećih klasičnih sušara, termički tretmani drveta i perionice za drvo..

LMB Soft, Niš
Proizvodnja medicinske opreme za transfuziju