Metech, Smederevo
Razvoj i proizvodnja mašina, sistema i opreme od limova
Odoo image and text block

Metech isporučuje kompletne projekte, koncepte i sisteme napravljene od čeličnih limova, kao i lakih limova. Razvoj svakog proizvoda teče kroz saradnju sa klijentima čije zahteve novi proizvod treba da ispuni.

Radi poboljšanja kvaliteta i kapaciteta ovako prilagođenih usluga bilo je neophodno implementirati i efikasna softverska rešenja. 

U pitanju je sušara za proces štampe na aluminijumskim folijama - Zajednički projekat 3 firme koje koriste SolidWorks u svom svakodnevnom radu: Metech, Alpack i Solfins.


Odoo - Sample 1 for three columns

3D model u Solidworks softveru

Odoo - Sample 2 for three columns

Tehnička dokumentacija

Odoo - Sample 3 for three columns

Proizvodnja i montaža proizvoda

Termorad, Požega
Razvoj i proizvodnja bojlera