Metalac, Gornji Milanovac
posuđe • bojleri • delovi za automobile
Odoo image and text block

"Inženjeri firme Solfins su razvili metodologiju rada u SolidWorks softveru koja u potpunosti automatizuje proces formiranja familija delova i alata sa pratećom dokumentacijom."

Izazov

Veliki broj proizvoda i njihovih varijantnih rešenja, dimenzija i materijala. Kompleksna tehnologija koja se ogleda kroz stotine alata za deformaciju lima i livenje plastike. Stalni zahtevi tržišta nameću brz razvoj proizvoda i tehnologije.

Odoo CMS - a big picture

Primena

Pored implementacije SolidWorks 3D CAD softvera, Metalac je prepoznao koristi timskog rada i sistema za upravljanje dokumentacijom kroz Enterprise PDM segment softvera. S Obzirom da su instrukcije za proizvodnju, sistem interne komunikacije u firmi i komunikacije sa klijentima kroz marketinški materijal veoma važni za Metalac, odlučili su se da podignu nivo izrade tehničke dokumentacije na viši nivo primenom SolidWorks Composer softverskog paketa.

Odnedavno su se odlučili i za SolidWorks Flow Simulation softver za potrebe simulacije rada bojlera i proveru delova za auto-industriji u FAD odeljku kompanije.

Odoo CMS - a big picture

Familije proizvoda

Inženjeri firme Solfins su razvili metodologiju rada u SolidWorks softveru koja u potpunosti automatizuje proces formiranja familija delova i alata sa pratećom dokumentacijom. Značaj ovoga se vidi ako se shvati da jedna nova linija posuđa može da ima preko 50 veličina. Za svaku veličinu neophodno je konstruisati nekoliko alata za izvlačenje, pogotovo za dublje forme kod kojih moramo imati poseban alat za svaku fazu dubokog izvlačenja.

SolidWorks softver omogućava kreiranje parametarskog modela i povezivanjem sa već postojećom tabelom proizvoda u MS Excel-u softver generiše sve veličine u familiji. Dodatni makro koji je napravljen od strane Solfinsa omogućava da na osnovu modela radioničkog i sklopnog crteža koji se uradi za jednu veličinu, softver sam kreira kompletnu tehničku dokumentaciju za sve veličine proizvoda i alata.

Odoo CMS - a big picture

Primenjena rešenja

Kompleksnost proizvodnje u više departmana, razvoj sopstvenih proizvoda i optimizacija resursa kompanije uslovili su postepenu primenu različitih softverskih rešenja na SolidWorks platformi, počev od 3D CAD i PDM rešenja za dizajn i upravljanje dokumentacijom, preko rešenja za simulacije kompleksnih proizvoda (termodinamičke analize kompozitnih proizvoda sa više tipova metala različitih karakteristika), zatim rešenja za kontrolu kvaliteta, itd.

"Izuzetno značajno bilo je i uvođenje sistema za projektovanje i upravljanje razvojem proizvoda SolidWorks 2008. godine. Ovaj sistem danas obuhvata skup softverskih rešenja za mašinsko projektovanje i upravljanje kompletnim procesom razvoja, sa alatima koji pomažu proizvodnji i kontroli kvaliteta." 
Citat iz monografije povodom jubileja kompanije Metalac
Odoo text and image block
 
 


Podelite ovaj primer na društvenim mrežama:

Problasting, Aleksinac
Automatizovane komore za suvo i mokro peskarenje i prateća oprema