Iritel, Beograd
Proizvodnja, projektovanje, razvoj, istraživanje i inženjering u oblasti telekomunikacija

Kompanija Iritel koristi SolidWorks softver za više procesa u razvoju svojih projekata: od inicijalnih rešenja, preko komunikacije sa klijentima, sve do modela za prezentaciju i dokumentacije za proizvodnju..


Odoo image and text block

Primer komunikacije pomoću SolidWorks softvera

"Narandžasto je zaštita, a zeleno  farbanje...

Pogledaj ova 2 roze radijusa. Da li ti odgovara tako?

Ukoliko nije odgovarajuće postoji mogućnost da ih izmenimo...

Dostavljam ti i 3D STEP  i PARASOLID model, vrti ga malo, sagledaj ceo komad..."

Razlozi za kupovinu SolidWorks softvera

 • 3D vizuelizacija

 • 3D komunikacija

 • veliki i "mali" projekti

 • greške na minimum

 • prototipiranje svedeno na minimum

 • ušteda vremena

 • ušteda novca

 • interesantan i lak rad

 • odlična zajednica - podrška

 • atraktivne prezentacije

Funkcionalni zahtevi svakog projekta u Iritelu:

 • Koncept rešenje

 • Veliki broj komponenati - jedna u skladu sa drugom

 • Vizuelizacija problema

 • Prototip

 • Potvrda

 • Proizvodnja

 • Sklapanje

 • Isporuka kupcu

Odoo CMS - a big picture

100G modularna optička platforma

Ušteda vremena i novca uz pomoć SolidWorks softvera

Nismo se odlučili za stezanje kajša, već inicijativom, pametnom odlukom i investiranjem u pravom trenutku (SolidWorks PREMIUM smo kupili u promo periodu sa 50% popusta) smo pokrenuli dalji rast razvoja u oblasti mehanike koja je neophodan činilac naših elektronskih proizvoda.

Kada imate pravilno odabran alat vaš posao je lakši. Ostvarili smo:

 • Uštedu razvojnog vremena

 • Uštedu u komunikaciji

 • Uštedu u izradi prototipova

 • Greške smo sveli na minimum

Odoo CMS - a big picture

Vojna torba sa specijalnim zahtevima

Koristimo SolidWorks Premium paket

 • Solid i Sheet metal

 • Drawing

 • Assembly

 • Render

 • Motion study

 • Mehanika za telekomunikacionu opremu, kutije od lima, maske... 

 • Mehanika za elektronske ploče, solid i sheet metal

 • Mehanika za namensku opremu (oprema sa specijalnim zahtevima)

 • Mehanika za interne potrebe razvoja

SolidWorks - rezultati korišćenja:

 • Poboljšana komunikacija sa dobavljačima

 • Smanjena količina pogrešno urađenih delova kod dobavljača, 3D vizuelizacija

 • Skratili smo vreme projektovanja 

 • Smanjili smo količine izrađenih prototipova

 • Formiramo reprezentativnu 3D dokumentaciju (u korak sa vremenom)

 • Lakše pratimo i vršimo izmene

 • Optimizacija saradnje elektro i masinske struke, 3D PDF revolucija

 • Ušteda sredstava

Kripto modul military

Telekomunikacioni modul military

Zaključak

Korišćenje SolidWorks paketa za mašinsko projektovanje donelo je mnoge benefite firmi IRITEL u sektor mehanike i ekipiranja kao što je navedeno u priči do sada. Ti benefiti su jednostavno prihvaćeni i šire. Alat je moćan i "user friendly".

Planirani softveri za dalje kompletiranje portfolia:

 • SolidWorks Electrical Schematics

 • SolidWorks PCB

 • SolidWorks Vizuelize


o kompaniji

Osnovan  1967. kao naučno-istraživački institut Elektronske industrije. IRITEL je danas akcionarsko društvo sa 735 akcionara, 160 zaposlenih, 60 inženjera, 7 magistara i 12 doktora nauka

 • 1970-tih  Digitalni prenos, razvijen prvi PCM i elektronska telefonska centrala

 • 1980-tih Razvoj za vojnu i javnu industriju

 • 1990-tih Razvoj za javnu telekomunikacionu mrežu (optički i pristupni sistemi prenosa, komutacioni sistemi, radio sistemi, sistemi za energetsku elektroniku)

 • 2000-tih Savremena automatizovana proizvodnja (optički sistemi, pristupni sistemi, uređaji energetske elektronike, uslužna proizvodnja)

Klijenti kompanije: Telekom Srbija, Telenor, Telekom Srpske, SBB KDS, VIP Mobile, Orion, Državne ustanove, Vladine agencije, Naftne i gasne kompanije, Elektroprivreda, Banke, Vojska Srbije, Strani klijenti uslužne proizvodnje...


Termometal, Ada
Proizvodnja rezervnih delova, komponenata i sklopova za automobilsku industriju i poljoprivrednu mehanizaciju