Intel Projekt, Beočin
Podrška građevinskoj industriji
Odoo image and text block

Implementacija 3D tehnologija i virtuelnih simulacija

Intel projekt je francusko-srpska firma čiji su ljudi stalno u pokretu između centrale u Francuskoj i proizvodnje u Srbiji. 3D i 2D Dokumentaciju za svoje projekte i konstrukcije izrađuju u SolidWorks 3D CAD Standard, Profesional i Premium paketima.

Više o implementiranim rešenjima:

SolidWorks 3D CAD

Odoo image and text block

Implementacija virtuelnih simulacija

Intel projekt za proračune, verifikaciju i simulaciju konstruisanih rešenja koristi SolidWorks SImulation Professional paket kako bi inženjeri bili sigurni da je ponuđeno rešenje, koje tek treba da se proizvede, optimalno.

Više o implementiranim rešenjima:

SolidWorks Simulation Pro 

 

Odoo image and text block

Implementacija upravljanja dokumentacijom

Timski rad na projektima je veoma izazovan u ovakvim uslovima i zbog toga se ova firma odlučila za SolidWorks Enterprise PDM rešenje koje se nastavlja, na već uhodani rad u SolidWorks 3D CAD rešenju. Cilj implementacije je da ljudi rade projekte bez obzira na to gde se nalaze, izmene su vidljive svim članovima tima odmah, a proces odlučivanja se odvija kroz prethodno definisane procedure uz dostupnost dokumentacije samo odobrenim korisnicima. Automatizacija procesa je na svakom koraku kao što je automatsko štampanje i konverzija u PDF, automatsko popunjavanje zaglavlja i generisanje sastavnica (BOM)...

Više o implementiranom rešenju: SolidWorks PDM i SolidWorks Manage


Odoo image and text block

Tehnička komunikacija i instrukcije za korisnike

Instrukcije za montažu, uputstva za rukovanje, katalog rezervnih delova - svemu tom u interaktivnom i štampanom formatu pomaže u izradi SolidWorks Composer

Više o implementiranom rešenju: SolidWorks Composer


Odoo image and text block

Pretraživanje velikog broja podataka

Tokom godina turbulentnog razvoja kreirano je više tipova dokumentacije koja predstavlja upotrebljivu intelektualnu svojinu kompanije samo ako je lako pretraživa po različitim kriterijumima. Pored sistema klasifikacije koji postoji u okviru Manage/PDM sistema Exalead One Part rešenje je omogućilo da se postojeći podaci maksimalno iskoriste (bez korišćenja 3D CAD licence) kao i da se izbegne pravljenje duplikata jer je pretraga moguća po različitim kriterijumima kao što je:

Pretraga po 3D karakteristikama (pronalaženje delova prema rupama, otvorima, žlebovima itd.)

Pronalaženje delova prema 3D sličnosti - Automatsko grupisanje identičnih fajlova

Pretraga teksta koji se nalazi u samim fajlovima.

Pretraga delova, sklopova, tehničkih crteža, dokumenata, slika i preko 200 drugih formata

Više o implementiranom rešenju: Exalead One Part

Odoo image and text block

Integracija sa ERP sistemima

Ova integracija će omogućiti potpunu integraciju poslovnih procesa od magacinskog poslovanja, preko konstrukcije proizvoda do planiranja i praćenja proizvodnje između SAP i Pantheon informacionog sistema (ERP)

Više o implementiranom rešenju: SolidWorks Manage

Denis kop, Kovačevac
Fabrike betona