Elixir Group, Šabac
digitalni blizanac procesnih postojenja na 3DEXPERIENCE platformi, Prahovo, Šabac, Beograd, Novi Sad
Odoo image and text block

O kompaniji

Elixir Group sastoji se od pet kompanija sa preko 1.500 zaposlenih, što je čini regionalnim liderom u oblasti hemijske industrije, proizvodnji kompleksnih mineralnih djubriva, kao i ostalim segmentima  agrobiznisa.

U sektoru poslovanja koji je zadužen za proizvodna i procesna postrojenja pojavila se potreba za bližom integracijom inženjerskih projekata u vezi sa održavanjem pogodna i unapređenjima infrastrukture.

Prepoznata je vrednost posedovanja kompletnih informacija i lako dostupne dokumentacije kako bi se obezbedio pravilan rad postrojenja, optimizacija, kompletne informacije za planiranja i unapređenja.

Za ovaj posao odabrana je 3DEXPERIENCE platforma u kombinaciji sa SolidWorks 3D CAD softverima, a kao isporučilac kompletnog rešenja sa implementacijom odabran je Solfins.

Uspostavljen koncept cloud kolaboracije

inženjering i menadžment projekata

Odoo image and text block

1. SolidWorks 3D projektovanje

 • Jednostavan pristup, dobra preglednost CAD i jednostavna pretraga fajlova na kojima radi više članova tima

 • Svi alati neophodni za rad, uključujući i Taskove su dostupni u CAD okruženju čime se podiže dostupnost informacije i produktivnost 

 • Olakšano deljenje sadržaja i komunikacija sa ostalim članovima tima u ranim fazama razvoja proizvoda 

 • Smanjene potrebe za ponovnim verzijama i revizijama jer svi članovi tima rade ne istom modelu, ne postoje druge kopije

Odoo image and text block

2. Web organizacija podataka i rada

Efikasna kolaboracija

 • Jedinstveni izvora informacija koji je bezbedno uskladišten na platformi, uvek dostupan sa bilo kog uređaja

 • Individualno organizacija prikaza podataka

Podizanje produktivnosti

 • Mogućnost organizovanja projekta tako da konstruktori mogu raditi paralelno 

 • Izmene dostupne u realnom vremenu 

Redukcija broja grešaka

 • Pristup životnom ciklusu dokumenata iz CAD aplikacije

 • Lifecycle aplikacija pomaže komunikaciju i sprečava korišćenje fajlova koji nisu za izmenu

 • Menadžment dobija notifikacije kada su fajlovi prebačeni u “lansirano”

Eliminacija “Duplog posla” 

 • Jednostavna klasifikacija i formiranje biblioteka standardnih i kupovnih komponenti koje su lako pretražive. 

 • Jednostavna analiza structure modela kroz interaktivni prikaz 3D modela i sastavnice

Odoo image and text block

3. Komunikacija direktno na 3D modelu kroz web

Laka organizacija podataka i zadataka:

 • Jednostavan pristup i manipulacija 3D modelima osobama koje ne rade u CAD-u direktno u web browseru

 • Lako postavljanje instrukcija ili predloga za izmenu na samom 3D modelu, kako za prezentacione svrhe tako i za internu organizaciju rada bez dodatnih aplikacija.

 • Pripremljeni zadaci sa jasno definisanim ishodom, odgovornim osobama, datumima i dodatnim sadržajem

 • Uvek dostupan status određenog zadatka u realnom vremenu kako bi se pratili rokovi 

 • Digitalni blizanac u 3DEXPERIENCE platformi dostupan menadžmentu kao podrška odlučivanju, planiranju investicija, održavanja...

Odoo image and text block

4. Komunikacija i korespodencija

Centralizovan repozitorijum znanja kompanije po raznim kriterijumima dostupan svim članovima. Mesto za pitanja i odgovore.

Čuvanje informacija i dokumentacije vezane za proizvode i projekte, gde SolidWorks, DraftSight, Catia, Autocad korisnici mogu sigurno skladištiti svoje informacije i deliti ih sa ostalim članovima tima koji nemaju CAD aplikaciju već smao internet pretraživač i pristup platformi radi prikazivanja 3D i 2D dokumentacije i kolaboracije sa osobama koje su eksterni članovi organizacije.

Mesto za upravljanje idejama ili brainstorming platformu koja će uhvatiti i obraditi svaku dobru ideju u organizaciji.

HR platforma u kojoj svi zaposleni imaju osećaj pripadnosti kompaniji i osećaj da kroz ankete, pitanja i ideje utiču na pravac razvoja firme. Zadržite najbolje zaposlene kroz našu poslovnu platformu.

Odoo image and text block

IZABRANE APLIKACIJE

U strukturi kompanije i načinu rada prepoznate su četiri glavne grupe korisnika od kojih je svaka dobila prilagođen paket aplikacija prema svojoj ulozi i neophodnim alatima za izvršenje svog dela posla:

 1. CAD korisnici - pored osnovnih aplikacija za komunikaciju na platformi dobili su i SolidWorks, i aplikacije za praktičnu komunikaciju inženjerskog tima uz alate za dodelu zadataka, upravljanje izmenama, analize projekata i zabeleške na modelima.

 2. Menadžment na projektima - osnovne aplikacije i alati za postavku i praćenje projekata.

 3. IT administracija - praćenje rada i funkcionisanja platforme uz kontrolu pristupa i administraciju timova.

 4. kolaboracija sa inostranim partnerima - pristup platformi, timovima na platformi i sastavnicama za pregled.

Trasing, Stalać
Proizvodnja konvejerskih sistema - trakastih transportera i sortera za industriju