Ei Opek, Niš
Proizvodnja i razvoj optoelektronskih i elektronskih komponenata i uređaja za namensku industriju

Razlozi za kupovinu softvera Solidworks

Korišćenjem 2D softvera otežana je izrada dokumentacije u odnosu na izradu dokumentacije korišćenjem 3D softvera. Primeri:

  • Previše utrošenog vremena

  • Greške u dizajnu – otežano ispravljanje grešaka

  • Korišćinjem Solidworks softvera u kombinaciji sa 3D štampačem ubrzava se izrada delova za prototipski model

Odoo CMS - a big picture

Model multifunkcijskog upaljača za kalibre 105-155 mm

Upotreba Solidworks licenci u kompaniji

Projektovanje i izrada dokumentacije za razvojne i serijske delove i uređaje 

„Ei Opek“ poseduje dugogodišnje iskustvo u izradi uređaja iz oblasti namenske industrije. Pruža usluge projektovanja i dizajniranja elektronskih sklopova i uređaja po zahtevu kupaca.

Kapa upaljača 40x46 mm

Kapa blizinskog upaljača 40 mm

Rezultat korišćenja softvera Solidworks

Skraćeno vreme od početka projektovanja do izrade serije proizvoda

Lakša realizacija prototipa upotrebom 3D softvera i 3D štampača

Olakšana izrada i izmena konstrukcione dokumentacije i samog projektovanja delova i sklopova

Nosač baterije

Samonalivajuća baterija AB-16

Zaključak

Korišćenjem 3D softvera tipa SOLIDWORKS u sprezi sa inovativnim 3D štampačima uprošćava se postupak stvaranja modela “od ideje do realizacije”.

Ubrzava se proces dobijanja prototipa projektovanog dela

Skraćeno vreme od početka projektovanja do izrade serije proizvoda

Model blizinskog upaljača za kalibar 57 mm

Model raketnog upaljača tipa “GRAD”

O kompaniji

Preduzeće „Ei Opek“ a.d. Niš bavi se istraživanjem, razvojem i proizvodnjom optoelektronskih i elektronskih komponenata i uređaja. „Ei Opek“ poseduje dugogodišnje iskustvo u izradi uređaja iz oblasti namenske industrije. Svi proizvodi i tehnološki postupci se izvode u saglasnosti sa najvišim međunarodnim standardnom kvaliteta SRPS ISO 9001/2008.

Iz programa namenske proizvodnje izdvajaju sledeće proizvode:

  • Upaljači za artiljerijsku municiju kalibra 105-155mm

  • Uređaji za odabir funkcije i promenu parametra upaljača 

  • Samonalivajuće baterije SB-12 i AB-16Iz širokog spektra elektronskih upaljača posebno izdvajamo blizinski i multifunkcijski upaljač kao najsavremenija rešenja u toj oblasti.

Iritel, Beograd
Proizvodnja, projektovanje, razvoj, istraživanje i inženjering u oblasti telekomunikacija