Comel, Beograd
Proizvodnja energetskih transformatora
Odoo image and text block

O kompaniji

Comel Beograd je kompanija sa višedecenijskom tradicijom u oblasti elektro energetike. Poslovanje kompanije se zasniva na proizvodnji i remontu energetskih transformatora, projektovanju, inženjeringu i izvođenju radova kao i servisiranju i prodaji opreme niskog, srednjeg i visokog napona.

Partneri i dugogodišnji dobavljači elektroenergetske opreme su svetske kompanije: Siemens, General Electric, ABB, Schneider Electric.

Odoo image and text block

Upravljanje projektima

Pored bazične SolidWorks 3D CAD implementacije koja je pristuna u firmi već duži niz godina, strategija unapređenja konkuretnosti podrazumevala je i korišćenje novih softverskih rešenja za unapređenja procesa razvoja novih proizvoda.

Odabrana je 3DEXPERIENCE platforma kao rešenje koje nudi integraciju rada na 3D modelima, ali i planiranje, praćenje i komunikaciju na projektima.

Upravljanje dokumentacijom

Konstruktori su mirni znajući da uvek imaju aktuelnu i poslednju verziju dokumentacije dostupnu kroz SolidWorks CAD ali i kroz WEB interfejs sa bilo kog mobilnog uređaja kojem je odobren pristup.

Platforma omogućava:

  • Automatsko imenovanje,

  • Menadžment verzijama i revizijama,

  • Praćenje životnog ciklusa proizvoda

  • Zaključavanje dokumentacije za rad samo određenim korisnicima

  • Interaktivan pregled dokumentacije kako CAD tako i ne-CAD korisnicima

Pregled i kretanje kroz sve sklopove je sada veoma jednostavan, bez duplirajućih foldera, bez rizika od korišćenja starih varijanti pojedinačnih elemenata (partova) u sastavnicama, itd...

Odoo image and text block

Upravljanje sastavnicama

Generisanje specifikacije materijala na osnovu 3D modela proizvoda uz dopunu za elemente koji se ne crtaju tako da se ima objedinjena lista svega što sadrži jedan projekat/proizvod.

Odoo image and text block

Upravljanje neusaglašenostima

Jedna od ključnih prednosti 3DEXPERIENCE platforme bio je i integrisan sistem za upravljanje neusaglašenostima.

 

3D Projektovanje i konstrukcija

Osnova sistema za projektovanje delova i sklopova, kao i izradu 2D crteža je SolidWorks 3D CAD aplikacija koja je direktno integrisana sa CLOUD PLM 3DEXPERIENCE platformom koja omogućava korisnicima:

  • Automatsko imenovanje,

  • Menadžment verzijama i revizijama,

  • Praćenje životnog ciklusa delova, sklopova i crteža

  • Zaključavanje dokumentacije za rad samo određenim korisnicima

Buck Lighting
Proizvodnja elemenata i sistema osvetljenja