CAD Consult, Kragujevac
Projektovanje preserskih, progresivnih i transfer alata u auto-industriji

Projektni biro CAD Consult

"Fokus projektnog biroa CAD Consult jeste projektovanje preserskih alata. Moje iskustvo u auto industriji seže od 2006. godine, a projektni biro sam otvorio 2013. godine. Tokom ovih godina projektovao sam alate kojima se proizvode delovi za skoro sve vodeće automobilske brendove u Evropi. Sve projekte radim iskuljučivo u CATIA softveru" - Darko Divac, maš. inž.

Koračni alati (Progressive Dies)

Transferni alati (Transfer Dies) 

Principi projektovanja

Principi čine osnov svakog novog projekta i uvek se postavljaju u skladu sa zahtevima klijenata. Ovi principi započinju od osnovne strukture stabla sklopa i stabla samih pojedinačnih delova.

Ponekad se ovi principi preuzimaju iz fabričkog standarda, na nivou sklopa (“start assembly”) ili dela ( “start part” ).

Prema tome, parametarsko projektovanje, šabloni ("power copy"), negativi geometrije i svi drugi alati i principi primenjuju se u skladu sa definisanim pravilima.

Upravljanje projektima

 Projektni menadžment u ovom poslu predstavlja saradnju u potrazi za pouzdanim partnerom na poslovima izrade alata, definisanja uslova i obaveza tokom celog procesa.

Zatim sledi praćenje svih faza od koncepta do proizvodnje alata i prototipova do prvih serija. U isto vreme podrazumeva i konsultacije mogućih izmena konstrukcije, mogućih tehnoloških izmena i unapređenja i interpretacija konstrukcije.


Saznajte više o birou CAD Consult: 

Koki D Kompani
Proizvodi od plastike za domaćinstva i poslovne objekte