Blok signal
Kamionske nadgradnje i drugi specijalizovani proizvodi

Osnovna delatnost kompanije ˝Blok Signal˝ d.o.o. Niš je nadgradnji vozila i proizvodnja železničke, komunalne opreme. 
Sa ciljem da optimizuje proces razvoja proizvoda, da podigne kvalitet proizvoda i da u proizvodnju isporuči preciznu dokumentaciju kompanija Blok signal implementirala je SolidWorks softver.

Odoo - Sample 1 for three columns

Komunalni kontejneri

Odoo - Sample 2 for three columns

Rolo kontejneri

Odoo - Sample 3 for three columns

Kontejneri za građevinski i komunalni otpad

Odoo - Sample 1 for three columns

Kamionske nadgradnje

 • kiper nadgradnja vozila

 • abrol kiper

 • nadgradnja malih kamiona

 • autopodizači

 • grajferi - hidraulične grabilice

Odoo - Sample 2 for three columns

Procesna oprema

Transporni sistemi u pogodinima za reciklažu, sa uključenim vibratorima, gumenim ili čeličnim trakama, komandnom kabinom..

Odoo - Sample 3 for three columns

Proizvodnja železničke opreme i kolosečnog pribora

 • sitna železnička oprema

 • oprema za mehaničke branike

 • svetlosna signalizacija

 • ostala signalizacija

 • pločasti kolosečni pribor

 • vijci

 • tirfoni

 • ostali kolosečni pribor

NS Radijatori, Niš
Metalni nameštaj, elektro ormari i ostali metalni proizvodi