ATB FOD, Bor
Razvoj, proizvodnja i održavanje industrijskih mašina i postrojenja
Odoo CMS - a big picture

Delatnost ATB FOD Bor u okviru Rudarskog basena Bor jeste proizvodnja rezervnih delova, opreme, postrojenja, montaža novih i investiciono održavanje postojećih rudarskih, metalurških, hemijskih i drugih objekata u sličnim ili srodnim tehnologijama.

 
 
 Odoo image and text block

O kompaniji

"Razvojno-tehničko narastanje ATB FOD-a ogleda se kroz bogat fond tehničke dokumentacije. U registru koji se vodi od 13. januara 1940. god. premašena je brojka od 93.000 crteža, koja se svakim danom uvećava zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji koju ATB FOD danas koristi pri projektovanju."

Proizvodni program:

 • Pumpe za hidromešavine

 • Transporteri

 • Razmenjivači toplote

 • Oprema za pripremu mineralnih sirovina

 • Oprema za sisteme za otprašivanje

 • Vibrosita i vibrododavači

 • Uređaji za stresanje prašine

 • Mašinska oprema za hidroelektrane - Fransis turbine, Kaplan turbine, Pelton turbine, Cevne turbine, Leptirasti predturbinski zatvarači, Lopatice sprovodnog aparata, Izrada delova

 • Elektro oprema - Niskonaponska oprema, Srednjenaponska oprema

 • Mašinski inžženjering

 • Elektroinžženjering

 • Oprema pod pritiskom

Dmiteh, Čačak
Projektovanje i proizvodnja štamparskih mašina