Agria, Subotica
Proizvodnja poljoprivredne mehanizacije i opreme - sejačice

Agria iz Subotice bavi se razvojem i proizvodnjom priključnih mašina - sejačica. U tu svrhu nabavili su SolidWorks softver.

Odoo image and text block

Proizvodi kompanije Agria

  • Mehaničke sejačice za setvu uskorednih kutura (pšenica, uljana repica, soja, lucerka, zob, ovas i sl)

  • Pneumatske sejačice za setvu širokorednih kultura (kukuruz, suncokret, šećerna repa, soja, povrće i sl.)

  • Precizne pneumatske sejačice za setvu sitnih semena (povrće i lekovito bilje)

Minel kotlogradnja, Beograd
Industrijski kotlovi i ventilatorska oprema