ABL Production, Čačak
Projektovanje i proizvodnja elektromaterijala

Veliki broj varijanti proizvoda sa standarnim elementima, kao i različite tehnologije koje obuhvata svaki proizvod (sečenje i savijanje lima, kabliranje, brizganje plastike, itd), tražio je rešenje koje na jednoj platformi može da pruži:

  • projektovanje kompletnog proizvoda i svih elemenata (metalnih, plastičnih)

  • generisanje proizvodne dokumentacije za različite tehnološke procese

  • jednostavno projektovanje alata na osnovu 3D modela proizvoda.

Primeri ABL proizvoda

od 3D modela i tehničke dokumentacije do gotovog proizvoda

ABL Aero flip

Ugradna modularna razvodna kutija sa aksonometrijskim prikazom.

ABL Aero flip

Tehnički crtež podvarijante sa UK tipom utičnih mesta.

TRM nadstono rešenje

Razvodna kutija sa UK tipom utičnih mesta i termalnim resetom.

Port-EL gromet

Modularna razvodna kutija sa UK utičnicom. 

SolidWorks 3D CAD softver kao polazna tačka novih proizvoda 

O kompaniji

Proizvodni program obuhvata:

  • utičnice, produžne kablove, itd.

  • rešenja za povezivanje i organizaciju kablova u stambenom i kancelarijskom prostoru

ABL sajt >

Stan Technologies, Beograd
Razvoj i proizvodnja mašina i linija za pakovanje u kartonsku ambalažu