9. septembar, Čačak
Proizvodnja mašina za obradu i pakovanje proizvoda od papira

9. septembar spada u jednog od najvećih proizvođača kompletnih mašina u Srbiji, sa proizvodima koje isporučuje na inostrana tržišta.

Odoo - Sample 1 for three columns

Delatnost

Razvoj i proizvodnja mašina za prepradu papira.

Odoo - Sample 2 for three columns

Izazov

Omogućiti brz razvoj novih proizvoda i odziv na zahteve kupaca i tržišta. Optimizacija logistike i veze sa proizvodnjom, nabavkom i  lancem podizvođača. Podići broj proizvedenih mašina u toku godine za 30%.

Odoo - Sample 3 for three columns

Rešenje

Implementacija kompletnog sistema za 3D projektovanje na SolidWorks platformi.

Odoo CMS - a big picture

Inženjeri firme Solfins, postavili su centralizovan sistem za timski rad i automatizovano označavanje dokumentacije.

Centralizovana baza kupovnih i standardnih komponenti, omogućava inženjerima da brzo generišu dokumentaciju i automatski dobiju izlaznu specifikaciju za službu nabavke i tehnološku sastavnicu koja se koristi kao osnova planiranje proizvodnje ili angažovanje podizvođača.

Složene mehanizme na mašinama je moguće proveriti i testirati pre izrade, što značajno ubrzava razvoj konceptualnih rešenja i eliminiše greške u proizvodnji i montaži.

Kvalitetna montažna dokumentacija ubrzava proces sklapanja i skraćuje vreme isporuke. Visoko kvalitetna servisna dokumentacija sa listama rezervnih delova, predstavlja jezičak na vagi koji kupce opredeljuje da kupe mašinu, jer to predstavlja garant brzog detektovanja uzročnika kvarova i reakciju servisne službe. 

Vreme proizvodnje je skraćeno povezivanjem 3D modela koji su nastali u konstrukciji sa proizvodnjom kroz SolidCAM softver, koji na bazi modela generiše upravljački kod za mašinu. Time  su eliminisane greške koje nastaju pogrešnim tumačenjem crteža ili usled grešaka u unosu koordinata na CNC mašinu. 

Stax Technologies, Čačak
Razvoj i proizvodnja mašina za pakovanje u papirnoj industriji