Instalacija DraftSight Enterprise servera i klijenta
Mrežno licenciranje

Serverski deo


Za rad DraftSight Enterprise softvera neophodan je SOLIDWORKS SolidNetwork License Manager (SNL) softver koji predstavlja mrežni server i služi za dodelu licenci klijentskim računarima.

Ovde imamo dve mogućnosti:

1. Instalacija novog SNL Managera - Ovo je neophodno u slučaju da do sad niste koristili neki SolidWorks mrežni softver i nemate instaliran SNL License Manager ili ne želite da koristite postojeći network license server.

2. Dodavanje DraftSight licence na postojeći SNL Manager - Ukoliko ste postojeći korisnik nekog SolidWorks mrežnog softvera i već imate instaliran SNL License Manager nije neophodno podizati novi SNL. U ovom slučaju moguće je DraftSight licencu pridružiti postojećoj mreži.

Napomena: DraftSight zahteva da SNL server bude u istoj ili novijoj verziji od verzije klijenta. Kako bi uspešno obavili instalaciju neophodno je da imate administratorksa prava na Windows profilu.

Instalacija novog SNL Managera

Korak 1 

 

Pokrenite kao Administrator "setup.exe" fajl iz SolidWorks instalacionog direktorijuma.

Napomena:  Ovu proceduru radite u slučaju da do sad niste koristili neki SolidWorks mrežni softver i nemate instaliran SNL License Manager. U suprotnom preskočite ovaj deo i pozicionirajte se na temu "Dodavanje DraftSight licence na postojeći SNL Manager"

Instalacija novog SNL Managera

KORAK 2

 

Odaberite "Install server components" i označite "Install SolidNetWork License Manager". Zatim idite na sledeći korak.

Instalacija novog SNL Managera

KORAK 3 


 Unesite serijski broj Vaše licence, izmenite putanju instalacionog direktorijuma ukoliko želite i idite na sledeći korak.

Instalacija novog SNL Managera

KORAK 4


Označite "I accept the terms of the SOLIDWORKS" i idite na "install Now"

Instalacija novog SNL Managera

KORAK 5


 Odaberite "Yes, I want to join" i idite na "Finish"

Instalacija novog SNL Managera

KORAK 6Nakon uspešno završene instalacije pokrenite "SolidNetWork License Manager Server" i potvrdite da želite izvršiti aktivaciju.

Instalacija novog SNL Managera

KORAK 7


Nakon provere iznad navedenih parametara idite na sledeći korak.

Napomena: Kako bi SolidNetWork License Server funkcionisao bez problema neophodno je da u "Firewall" na serveru/računaru otvorite portove "25734 i 25735" po "TCP i UDP" protokolu  ili da kompletno "isključite Firewall" zaštitu. 


Instalacija novog SNL Managera

KORAK 8


Selektujte licencni broj, označite "Automatically over the internet" i idite na sledeći korak.

Napomena: Za aktivaciju licence neophodno je da server/računar u tom momentu ima otvoren izlazak na internet kako bi kontaktirao SolidWorks-ov server. Ukoliko ipak nemate ovu mogućnost, aktivacija se može izvršiti i ručno slanjem e-mail-a sa nekog uređaja koji ima izlaz na internet.

Instalacija novog SNL Managera

KORAK 9


Ukoliko akivacija licence prođe bez problema ovo je znak da je SNL server uspešno instaliran i aktiviran. Kliknite na dugme "Finish"  i pređite na instalaciju DraftSight klijenta.

Dodavanje DraftSight licence na postojeći SNL Manager

KORAK 1