Više verzija Catia V5 na jednom računaru
Podešavanje CATSettings za Catia V5 za više verzija

Ukoliko vam je potrebno da imate više verzija CATIA softvera na istom računaru, možete imati problema sa sistemskim podešavanjima i neželjeno ponašanje CATIA softvera.

Po default-u CATIA V5 kreira folder "CATSettings" koji je deljen za sve verzije CATIA instanci koje su instalirane na jednom računaru i poslednja verzija koju instalirate će prepisati sva podešavanja od starijih verzija CATIA koje imate instalirane. Zbog prepisivanja (overwright) ovih podešavanja nekada možete imati i problem sa aktivacijom CATIA V5 licence.

Da bi ste eliminisali ove situacije preporučuje se da kreirate folder "CATSettings" za svaku instancu CATIA softvera koji imate instaliran.

Podesite na sledeći način:

1. Otvorite folder "C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv"

2. Izaberite adekvatnu verziju CATIA fajla - npr: "CATIA.V5-6R2012.B22.txt"

3. Otvorite fajl i potražite varijablu "CATUserSettingsPath"

4. Promenite putanju umesto foldera CATSettings na folder verzije koju želite npr: "CATSettingsR22"

npr = CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettingsR22

5. Sačuvajte fajl i zatvorite ga.

6. Ponovite ovaj korak za sve verzije koje želite
Rezultat bi trebao da bude kao na slici iznad - poseban folder za svaku verziju CATIA V5 koju imate instaliranu.


Potrebna vam je podrška? Kontaktirajte nas

Catia Photo to Shape
Aplikacija za 3D digitalizacija fotografija