Uputstvo za pokretanje/restart DS License Server-a
DS License Server tips


 

Korak 1

U Windows pretraživaču unosimo Services i pokrećemo istoimenu aplikaciju.


  

Korak 2

U listi servisa pronalazimo DS License Server i proveravamo njegov status.

Status DS License Server-a MORA biti Running kako bi očitavanje licencnog fajla bilo moguće