Solfins 3DEXPERIENCE implementacija - Wiki resursi
Solfins tehnička podrška i besplatni resursi integrisani u VAŠU Platformu
Odoo image and text block

Solfins implementacija 3DEXPERIENCE Platforme podrazumeva obuku i podešavanje Platforme prema vašim potrebama, kako biste od prvog dana krenuli sa radom bez rizika da se nagomilaju organizacioni i strukturni problemi zato što nisu uključena najbolja iskustva iz prakse i zato što u ranim fazama korišćenja novih rešenja i nije moguće sagledati sve mogućnosti koje savremeni softver pruža.

Solfins već godinama koristi 3DEXPERIENCE platformu i interno, za svoje potrebe, kako za svoj inženjering, tako i za internu komunikaciju cele kompanije. Ova iskustva, uz kontinuirane obuke i sertifikacije koje imamo od strane kompanija Dassault Systemes i SolidWorks, omogućava nam da svojim klijentima pružimo vrhunsku tehničku podršku i implementaciju i za ova, najnovija rešenja. 

Odoo image and text block

Samo jedan od koraka Solfins implementacije 3DEXPERIENCE platforme jeste i postavka inicijalne Wiki strukture na vašoj Platformi.

Ovo jeste mali, ali je izuzetno važan korak koji vam ostavlja dragocen živi resurs koji se dalje koristi i razvija i nakon što se implementacija završi i počnete samostalno da koristite Platformu.

Slika: "Wiki" ikonica na 3DEXPERIENCE platformi.

Zašto WIKI na platformi?

Savremena Baza znanja

Transparentno, detaljno, obogaćeno slikama i šemama, sa uređenim lako čitljivim tekstom, organizovano u poglavlja i podteme, uz lako čitanje sa računara ili mobilnog telefona.

Takvo korisničko iskustvo mogu da pruže samo savremena IT rešenja jer mejlovi, Word/PDF/PPT negde na serverima, dostupni samo preko VPN ili mreže - jednostavno više nisu dovoljni za efikasnost koja vam je potrebna!

Interaktivni i lepo strukturiran Wiki sadržaj koji se lako unapređuje, proširuje, ažurira novim informacijama, životno je važan za uspešnost vaših projekata i poslovanja sveukupno.

Zajednički doprinos svih u timu

Karakteristično za tradicionalne baze znanja jeste u tome što se svode na rad 1-2 osobe koje u jednom trenutku nađu vremena da naprave procedure i uputstva koji nastavljaju da se "koriste" dok ne nastane problem zbog neažurnosti pa se upotreba zabrani do daljnjeg a nikad niko ne odredi novo vreme za tako veliki projekat da napiše ispočetka.

3DEXPERIENCE Wiki se razvija svakodnevno doprinosom svih članova tima, lako se edituje i svaka izmena odmah dogovara kroz komentare na konkretnoj temi ili kroz same postove i tagovanja drugih korisnika da daju svoj doprinos unosom novih informacija sa nekog novog projekta da ostane svima za dalju eksploataciju.

Novi nivo brzine i efikasnosti

I bez Wiki sadržaja Platforma će uštedeti stotine radnih sati godišnje svakom timu. Sa Wiki pričamo već o hiljadama radnih sati, naročito kod timova koji se šire, angažuju spoljne saradnike, razvijaju u više pravaca (prema portfoliju proizvoda, prema fazi usluga - od razvoja do post-prodajne i servisne podrške vašim klijentima). 

Konkretan inicijalni Wiki sadržaj koji Solfins postavi na vašu Platformu u sklopu naše 3DEXPERIENCE implementacije može se nazvati i "Solfins tehnička podrška 2.0" - jer donosi nikad veću brzinu i jednostavnost informisanja vašeg tima o svim važnim temama za neprekidno ubrzanje i svakodnevneo unapređenje efikasnosti vašeg rada.

SOLFINS svakodnevno KORISTI 3DEXPERIENCE WIKi za svoju internu komunikaciju!

Odoo - Sample 1 for three columns

Wiki Solfins 3D Kompanije

Primeri informacija:

 • kompanijske procedure

 • Onboarding za nove kolege

 • korisni linkovi ka svim resursima firme

Odoo - Sample 2 for three columns

Wiki Solfins tima za aplikativnih inženjera i tehničke podrške za klijente

Primeri informacija:

 • tehnička uputstva

 • linkovi ka SolidWorks, SolidCAM i CATIA resursima

 • potrebne obuke i sertifikati

Odoo - Sample 3 for three columns

Wiki Solfins tima za 3D štampu i reverzni inženjering

Primeri informacija:

 • tehnička uputstva za mašine i uređaje

 • dokumentacije proizvođača mašina i materijala

 • uputstva za servise i procedure, itd.

vaši Struktuirani Wiki resursi od prvog dana korišćenja platforme

Odoo image and text block

Vaše prvo WIKI stablo na Platformi

Solfins implementacija podrazumeva i unos prvog Wiki stabla na osnovnom* kanalu komunikacije (Community).

Svi korisnici Platforme od prvog dana imaće ovde sve što im je potrebno od informacija da uspešno koriste Platformu, i kao mesto za komunikaciju, i kao mesto za upravljanje 3D dokumentacijom i timski rad na projektima.

*Napomena: Ovih kanala možete imati koliko god želite, i organizovati ih kako god želite. Na primer, Solfins ima kanale komunikacije za tehničku podršku, marketing i prodaju, inženjering, partnerske projekte, 3D štampu, itd.


Odoo image and text block

Sadržaj vaše prve Wiki strukture na Platformi

 • opšta uputstva (o Platformi, osnovne procedure, pojašnjenja aplikacija i uloga na Platformi, itd)

 • linkovi ka dodatnim resursima (SolidWorks portali, Solfins sajt, vaše interne lokacije, Office fajlovi, itd)

 • interni linkovi ka drugim sadržima na Platformi

 • ilustracije, fotografije, print-screen-ovi i sl.

 • PDF fajlovi (SolidWorks uputstva)

 • tehnička uputstva (softverski alati u kontekstu Platforme, razmena fajlova, itd)

Po potrebni, inicijalna implementacija može da obogati vaš Wiki sa bilo kojim dodatnim važnim informacijama i procedurama spicifičnim za vaše proizvode, projekte, interne procedure, kompanijske standarde i sl.

Odoo image and text block

Tehnička uputstva

Zavisno od toga koji CAD softver koristite dodaćemo u Wiki tehnička uputstva za rad u vašem softveru u saglasju sa Platformom.

Tu će biti opisana - na srpskom jeziku, uz originalna dokumenta proizvođača softvera, sve ključne inovacije, prednosti i specifičnosti korišćenja Platforme za komunikaciju i razmenu informacija na projektima, upravljanje fajlovima i upravljanje samim procesom rada.

Bilo da koristite SolidWorks 3D CAD, CATIA, DraftSight, u standardnim paketima ili sa dodatnim modulima i softverima (Piping, Sheetmetal, simulacije, Composer), Wiki će sadržati uputstva i korisne linkove koje možete koristiti tako kako su postavljeni ili reorganizovati, ili dopunjavati dalje sadržaj kako vama odgovara.

Odoo image and text block

Solfins tehnička podrška

Specifičnost Platforme leži i u tome što tehničku podršku možemo pružati direktno kroz Platformu, i na Platformi. 

Na primer, za specifična pitanja koja se pojave u toku rada, možete nam omogućiti pristup direktno na Platformu da editujemo vaše postojeće Wiki stranice dodavanjem novih informacija koje su vam potrebne u nekom trenutku.

Praksa pokazuje da najveći deo tehničke podrške u ovakvom sistemu rada može da se obavlja trenutno, bez repova, i da vremenom donosi mnogo više od standardnih kanala podrške (TeamViewer, email, telefon) jer nove informacije budu odmah integrisane u postojeće za trajnu dalju eksploataciju, kako uigranih korisnika, tako i svakog novog člana vašeg tima.

Ovo dramatično smanjuje troškove i otklanja prepreke za brzu integraciju novih inženjera i tehničara koji se pridruže timu - da mogu samostalno, u veoma kratkom vremenu, da se upoznaju kr

Odoo image and text block

Vaš "Know-How" na jednom mestu

Wiki na 3DEXPERIENCE platformi vrlo brzo će postati vaša UPOTREBLJIVA baza znanja za trenutni tim i sve buduće dodatne kolege:

 • informacije nisu skrivene po Office dokumentima za koje opet treba čuvati poslednje verzije

 • informacije nisu rascepkane u mejlovima mesecima i godinama unazad

 • informacije se lako edituju (od strane onih koji su ovlašćeni za to), a čak i doprinos svih ostalih je direktan jer mogu dopunu ostaviti ispod svakog Wiki posta u vidu komentara pa kad prođe proveru vrednosti i preciznosti može da se doda u sam post

 • informacije su struktuirane i mogu se direktno linkovati na svaku pojedinačnu temu umesto na neke velike dokumente sa neažurnim sadržajem na prvoj od 100 strana..


Odoo image and text block

Živa interna baza znanja za dugotrajnu eksploataciju

Sve ovo dramatično smanjuje svakodnevne troškove poslovanja ubrzavajući i pojednostavljujući komunikaciju u timu i celoj kompaniji.

Nesporazumi se otklanjaju lako "editom" bilo kog pojedinačnog posta ili dodavanjem novog Wiki unosa koji će rešiti bilo koju spornu situaciju za naredni period, ili će podeliti korisno tehničko znanje sa celim timom odjednom.

Wiki na Platformi direktno otklanja i prepreke za brzu integraciju novih inženjera i tehničara koji se pridruže timu - da mogu samostalno, u veoma kratkom vremenu, da se upoznaju sa svim neophodnim procedurama.

Paralelno će i oni dobiti spremnu obuku za Platformu i rad u svom softveru kroz Platformu - iako su se priključili nakon što je inicijalna Solfins obuka i implementacija završena. 

Napomena: ilustracije u ovom tekstu zaista predstavljaju Wiki sadržaj koji podrazumeva Solfins implementacija!

.

Catia V5 i PDM/PLM implementacija
Izazovi kod povezivanja CATIA V5 u PLM sistem