Simulacije u razvoju elektronike, antena i baterija za mobilne, IoT, 5G, električnih vozila i druge proizvode
SIMULIA CST STUDIO SUITE: Testirajte u softveru - tamo gde je najjeftinije

Elektronika danas nije samo deo "svojih" tradicionalnih proizvoda, već uzima sve veći procenat vrednosti i u automobilskoj industriji, beloj tehnici, kućnoj automatici.. Za sve ove proizvodne tri ključne komponente su same PCB ploče, antene i baterije - te SIMULIA ima odgovarajuća rešenja za sve ove elemente proizvoda.

Odoo - Sample 1 for three columns

Analize ugrađenog PCB-a

Simulacije su neophodan element i za razvoj samih štampanih ploča visokih performansi gde je u ranim fazama potrebno potvrditi:

  • usklađenost sa EMC i EMI standardima i zakonskim okvirima

  • visinu temperature koju ploča razvija u uslovima manjih kućišta, ili kućišta koja su izložena različitim uticajima okruženja

U tom smislu SIMULIA obezbeđuje širok spektar softverskih alata i funkcionalnosti koje mogu precizno da izračunaju sve potrebne parametre u ranim fazama razvoja kako biste bili sigurni da neće biti izmenađenja na prototipu ili u prvoj seriji proizvoda.

Odoo - Sample 2 for three columns

Projektovanje antena

Antene čine ključnu komponentu koja povezuje sve savremene tipove "pametnih" i prenosivih uređaja sa odgovarajućim mrežama za prenos signala i informacija.

Zato je izuzetno važno projektovati i digitalno testirati antene u uređajima u sve složenijim uslovima:

  • zahtevi usklađenosti sa standardima

  • kratki rokovi isporuke novih proizvoda

  • sve manje dimenzije uređaja (i prostora za antene)

  • sve kompleksniji uređaji koji koriste i više tipova konekcija (bluethout, 5G, radio, itd)

Odoo - Sample 3 for three columns

Baterije autonomnih i mobilnih proizvoda

Iako je savremeni razvoj električnih i hibridnih automobila uzeo maha relativno nedavno, SIMULIA već sad obezbeđuje softverske alate namenjene za testiranje i simulacije efikasnosti i ponašanja baterija. 

Naravno, ovi alati dostupni su i za "standardne" baterije manjih dimenzija koje se koriste u prenosnim uređajima. Uz to, kompatibilni CATIA softver sadrži i kompletnu biblioteku baterija koje su dostupne na tržištu.

Sama SIMULIA obezbeđuje korisnicima testiranje termičkih, mehaničkih, difuzionih i elektro karakteristika same baterije i njenog neposrednog okruženja u realnim uslovima.

SIMULIA CST STUDIO SUITE - Antene, 5G, IoT..

 
 
Odoo image and text block

Razvoj 5G tehnologije

5G mreže nisu tek novi korak u razvoju tehnologija koja povezuje već se radi o potpuno novoj generaciji prenosa signala/informacija.

S obzirom da se radi o konceptu koji u velikoj meri zavisi i od fizičkih prepreka, konfiguracije, i samih uređaja, SIMULIA razvija i posebna rešenja za analizu 5G proizvoda i antena u takvim "novim" okolnostima.

Upoznaj SIMULIA rešenja i traži ponudu:

Bezbednost podataka na Cloud-u - 3DEXPERIENCE Platforma
Principi, primenjeni koncepti i sertifikati za bezbednost vaših podataka