Simulacija ventilacije velikih objekata složene geometrije
Studija slučaja: Filharmonija u Parizu za rad u CoVid uslovima

Pandemija 2020. godine ostavila je dubok trag na sve, a među najpogođenijima našao se sektor kulture zbog nemogućnosti organizacije događaja koji podrazumevaju prisustvo većeg broja posetilaca. 

U pokušaju da ne čeka da se stanje sasvim "unormali" i da odmah preuzme sve potrebne mere da koncerti bar u nekoj meri nastave da se održavaju a filharmonija zaživi, Pariska filharmonija u partnerstvu sa kompanijom Dassault Systems, iskoristila je moćne softverske alate koje imamo danas da izvrši simulacije, proveru i optimizaciju sistema ventilacije kako bi glavna koncertna dvorana (Grande Salle Pierre Boulez) mogla ponovo da primi optimalan broj posetilaca. 

Dassault Systemes softveri korišćeni za ovaj primer su Catia za 3D modelovanje (softver u kom projektuje Frenk Geri i drugi arhitekti koji se ne zadovoljavaju standardnim oblicima) i Simula paket - najmoćniji paket za simulacije svih vrsta.

Odoo image and text block

Pariska filharmonija

Reč je o veoma kompleksnom objektu i enterijeru koji ima 2.400 sedećih mesta, uz konkavne oblike u prostoru koji su tu da pojačaju akustiku.

Dassault Systemes je analizirao ceo prostor radi procene potencijala za prenošenje virusa u sali, i radi konačnog davanja preporuka za bezbedno otvaranje dvorane:

  • Napravljen je detaljni 3D model enterijera

  • model je upotpunjen kompleksnim sistemom za ventilaciju koji uključuje i posebne otvore ispod svakog sedišta

  • na osnovu ovog modela izvršena je simulacija protoka vazduha u sali..  

Odoo image and text block

Rezultati Dassault Systemes simulacija

Zaključni inicijalne simulacije:

  • instalirani sistem grupiše pojedinačna mala strujanja vazduha ka centralnom delu hale

  • ovo je dobro jer nema horizontalne disperzije nego odmah ide izvlačenje potencijalno kontaminiranog vazduha

  • takođe, sistem omogućava male brzine kretanja fluida nego obično (ovde je brzina manja od 1km/h jer je inicijalno bilo i važno da se svakako spreči bilo kakav šum koji bi ometao kvalitet zvuka u sali)

  • pogodno je bilo i to što je već bio predviđen centralni tok vazduha od zadnje strane hale ka centru koji sublimira sve pojedinačne tokove koji dolaze od sedišta, odnosno disanja posetilaca

Odoo image and text block

Dassault Systemes Simulia CFD simulacije

U daljoj detaljnijoj analizi ispitivana je efikasnost maski za lice u ovakvom okruženju, i to razlike sa pravilnim i nepravilnim nošenjem maske, kao i bez maski, i to u standardnom sedenju za punu salu. Kao što je i ranije uočeno, maske su bile značajan faktor za dodatno sprečavanje horizontalnog mešanja struja.

Sve u svemu, zaključeno je da je provetravanje dvorane slično spoljašnjem okruženju, tako da bi uz smanjenje standardnog protoka vazduha za 50%, i uz obavezno disciplinovano pravilno nošenje maski, dvorana mogla biti otvorena bezbedno. 


Video simulacija KGH instalacija i ventilacije u javnom objektu

 
 

Naravno, kada inženjeri urade svoj deo posla, ostaju brojna pitanja za sve moguće scenarije: ulazak u dvoranu, premeštanje ljudi i prolazak do toaleta, okretanje glave ka osobama do vas, ustajanje za aplauz na kraju koncerta, povici oduševljenja publike, itd. Sve ove scenarije jeste takođe moguće simulirati i bez toga ne možemo znati najpreciznije šta će se zapravo dešavati, ali to je već i na odgovornost naručilaca koliko zapravo žele da im kažemo sve možemo znati iz naših proračuna..

3D Product Architect (PAU-OC)
3D Product Architect enables visualization, exploration and digital mock-up of multi-CAD product structures within a web-browser.