Requirement management
Upravljanje projektnim zahtevima
 
 

Web aplikacija za definisanje projektnih zahteva

Samostalna aplikacija ali ima i integraciju sa aplikacijama za procesiranje teksta (MS Word...)

Projektni zahtev definisan na ovakav način je pretraživ svim korisnicima sistema, moguće ga je referencirati sa projektnim zadacima, povezati sa mehaničkim ili elektro karakteristikama proizvoda.

Projektni zahtevi vidljivi u CAD strukturi proizvoda

Klasifikacija intelektualne svojine
Classification Management 3DEXPERIENCE