Requirement management
Upravljanje projektnim zahtevima


 
 
                                                                                                                                                                                                                                     

Web aplikacija za definisanje projektnih zahteva

Samostalna aplikacija u okviru 3DEXPERIENCE platforme ali ima i integraciju sa ostalim aplikacijama i standardima (MS Word...)

Projektni zahtev definisan na ovakav način je pretraživ svim korisnicima sistema, moguće ga je referencirati sa projektnim zadacima, povezati sa mehaničkim ili elektro karakteristikama proizvoda kao i artiklom iz ERP sistema i time imati kompletnu sledljivost.

Projektni zahtevi vidljivi i u Catia 3D CAD strukturi proizvoda radi boljeg mapiranja geometrije sa specifičnim zahtevima kupca, sa dodatnom Rolom Traceability Requirement moguće je imati grafički prikazanu vezu sa CAD objektima (3D geometrijom, Elementima sistema, Simulacijama...)

Alternativno u Avio-Auto industriji se koristi Reqtify standalone aplikacija


Zahtevi odn Requirementi mogu biti ispunjeni na razne načine: određenom sistemskom funkcijom, logikom i/ili  fizičkom karakteristikom a ostvaruju se  proizvodnim procesom i proizvodnim resursima.


Klasifikacija intelektualne svojine
Classification Management 3DEXPERIENCE