Razvoj proizvoda na 3DExperience platformi (Ten Tech)
3D modelovanje i simulacije

Pogledajte kako kompanija Ten Tech razvija ulični "komunikacijski kiosk" LinkNYC za grad Njujork, u skladu sa posebnim zahtevima dugotrajnosti i bezbednosti u uslovima brojnih rizika instalacije na prometnim gradskim ulicama.

Kao softversko rešenje za projekat odabrana je 3DExperience platforma zbog kompletnog seta neophodnih alata za razvoj konstrukcije, prezentacije proizvoda, kao i za sve vrste kompleksnih simulacija raznih komponenti proizvoda i različitih scenarija tokom životnog veka proizvoda.

Razvoj proizvoda u CATIA softveru

konstrukcija i informacije za simulacije

Pripreme za kompleksne simulacije

Konstrukcija kioska ankerisana u cement

Kompletan proizvod u simulaciji

Ceo kiosk prikazan u ležećem položaju

SIMULIA alati za detaljna i kompleksna testiranja

FEA i CFD simulacije

Simulacija integrisane elektronike

CFD simulacija hlađenja PCB ploča

Simulacija ekstremnih opterećenja

analiza posledica udara automobila

Zanima vas da saznate više o ovom projektu?

ENOVIA 3D Markup
"Enovia 3D Markup" aplikacija na 3DEXPERIENCE platformi