Rad na CATIA i SOLIDWORKS projektima sa telefona, tableta i grafičke table
Imate ekran na dodir? Dodirnite svoje projekte sa bilo koje lokacije!
Odoo CMS - a big picture

Kada radite na projektu koji uključuje inovativnost i kreativne ideje, kako u inženjerskom, konstruktivnom smislu, tako i u smislu industrijskog dizajna, onda može biti teško naterati sebe da inspiracija uvek dolazi (samo) u radno vreme "od 9 do 5", i to samo kada ste za računarom. 

Kada ovde dodamo i sve češći slučaj u praksi da pojedinci i timovi rade sa udaljenih lokacija, u različitim vremenskim zonama, jasno je da svaki projekat profitira od mogućnosti da bude dostupan i aktivan u svakom trenutku, sa svakog mesta - i svakog uređaja.

Dassault Systems rešenje za ove potrebe predstavlja nova generacija platforme za 3D dizajn i projektovanje - 3DEXPERIENCE platforma na cloud-u kojoj se pristupa putem web i mobilnih aplikacija, koje pritom zadržavaju kompletan set alata i funkcionalnosti za 100% zadržano korisničko iskustvo sa desktop rešenja, uz značajne prednosti. 

Primer iz prakse - Ako vam padne na pamet ideja kako možete da rešite problem o kom razmišljate od kada ste poslednji put ugasili računar, jednostavno uzmete mobilni telefon i zabeležite odmah direktno u projektu, i odmah je dostupno svim korisnicima sa predefinisanim ulogama da prate vaše izmene. Ovo je brže, ne samo od startovanja računara, pokretanja desktop aplikacija, logovanja na interni sistem za upravljanje dokumentacijom, već je brže i od pokušaja da za dve sekunde (koliko vam treba da uzmete u ruke telefon) nađete papir i olovku da zabeležite ideju za kasniji unos u projekat.

Zvuči kao nešto što bi vam povećalo produktivnost i uštedelo vreme na projektima? 

Aplikacije koje te čekaju na 3DEXPERIENCE platformi

Izaberi rešenja koja ti donose brzinu i profit

 
 

Industrijski dizajn - SOLIDWORKS 3D Sculptor App (Ex xShape)

Aplikacija za dizajnere, inženjere i digitalne umetnike pomoću koje brzo kreiraju kompleksne oblike na daleko jednostavniji način nego kroz tradicionalne parametarske alate za modelovanje površina (surfacing). 

Aplikacija se koristi na oblaku, a vaš rad je spreman za nesmetanu komunikaciju i sa SolidWorks 3D CAD softverom za konačno tehničko zaokruživanje projekte, generisanje dokumentacije za proizvodnju i korisnička uputstva, itd.

 
 

Arhitektonski i drugi oblici - CATIA 3D Pattern Shape Creator App (Ex xGenerative Design)

Aplikacija namenjena arhitektima, enterijeristima, dizajnerima, za brzo modelovanje, ispravke i potvrdu dobijenog dizajna složenih, ponovljivih, nestandardnih oblika i obrazaca (patterns) sa intuitivnim algoritamskim pristupom. 

Dobijena geometra može se koristiti direktno u CATIA softveru za dalje detaljisanje i generisanje informacija za proizvodnju.

 
 

Koncep dizajn - SOLIDWORKS 3D Creator App

Aplikacija za dizajnere i inženjere sa kojom brzo stvaraju, pregledaju i analiziraju 3D konceptualne i detaljnije modele koristeći mogućnosti parametarskog modelovanja.

Aplikacija omogućava nesmetanu komunikaciju između 3DEXPERIENCE platforme i SolidWorks 3D CAD softvera.

Nikad jednostavnije upravljanje projektom

Project management App

Odoo image and text block

Upravljajte projektom kao sertifikovani PM profesionalac - Project Planner App

Iskoristite intuitivne alate da postavite, pratite i upravljate projektom, sa jednostavnim i savremenim vizuelnim prikazima napretka, iskorišćenih i dostupnih resursa, uticaja novih okolnosti, itd.

Da ceo tvoj tim radi kao u open space kancelariji - gde god da se nalazi

Zamenite sve kanale komunikacije (mejl, viber, trello, PDM..) samo jednom aplikacijom

Odoo image and text block

Poveži sve učesnike na projektu - Collaborative Business Innovator App

Prenesite kompletnu komunikaciju na oblak - radite složene projekte u više faza, sa različitim podsklopovima, istražujte tržište, pratite modifikacije - a sve to brže i jednostavnije nego na društvenim mrežama!

Zapravo, zamislite Facebook koji ima i aktivne 3D modele, valorizaciju komentara, mogućnosti direktnog unosa komentara na model, itd.

Odoo image and text block

Multidisciplinarno povezivanje na platformi - Collaborative Industry Innovator App

Aplikacija namenjena za direktnu komunikaciju i rad na projektu profesionalaca svih profila: inženjeri, dizajneri, profesionalci za vizuelizaciju..

Promovišite svoj proizvod već u toku razvoja

Aplikacija za renderovanje na oblaku

 
 

Budite odmah spremni za profit - Marketing Promotion Artist

Ne morate čekati završetak projekta da tek tada počnete sa promocijom koja uključuje 3D modelovanje za renderovanje, kreiranje foto i video materijala, itd.

Već u toku projekta testirajte tržište varijacijama dizajna, oblika, boja, funkcionalnosti tako što ćete prikazati proizvod u realnom okruženju sa svega nekoliko klikova kroz pretraživač ili aplikaciju - uz direktan apdejt svih izmena koje se propagiraju i na vaš gotov marketinški materijal.

Imate ideju? Pretvorite je u stvarno brzo, jednostavno, sa bilo kojim timom, bilo gde na planeti! 

3DEXPERIENCE kolaboracija
Quick'n'easy način rada u modernom softverskom okruženju