Prvo podešavanje Catia V5 mrežne licence
Tek ste kupili Catia V5 licencu, ovo su koraci za podešavanje mrežne licence

Preduslovi:

  1. Licencni fajl ne stariji od 7 dana. Stiže automatizovanim emailom od proizvođača softvera Dassault Systemes na osnovu vaše Catia porudžbine preko Solfins-a

  2. Instaliran License administration tool (license server) na klijentskom računaru iil serveru koji je vidljiv svim potrebnim korisnicima, sa enrolovanom licencnim fajlom


Koraci za podešavanje License administration tool >


Koraci za podešavanje klijentskog računara:

U klijentskom windows sistemskom folderu "ProgramData > DassaultSystemes >" (postoji mogućnost da je sakriven pa je potrebno u Windows Control Panelu uključiti vidljivost sistemskih foldera)  napraviti folder "Licenses" > u okviru foldera napraviti Text Document "DSLicSrv.txt"

Zatim otvariti novo kreirani "DSLicSrv.txt" text document i u njega upisati "ime računara na kojem je licencni server": 4085 i naravno sačuvati sve; 

Opcioni korak: dodati ime servera u windows hosts fajl

U samoj CATIA aplikaciji prilikom prvog pokretanja otvara se prozor sa licencama i potrebno je čekirati klijentu dostupnu licencu, kao prema slici ispod:

 


Potrebno je da svi klijentski računari imaju podešen (hosts fajl u slucaju da nema domena) i DSLicSrv.txt ka istom license serveru  

CATIA V5 Export u DXF, STEP , IGES
Catia data exchange Batch Utility