Projektovanje savremenih fasada na 3DEXPERIENCE platformi
Moćni CATIA softver + prateći alati za razvoj i upravljanje projektima
Odoo CMS - a big picture

Davnih 1990-ih Frenk Geri je imao ideju za muzej u Bilbaou koju tada nije mogao da mu reši nijedan od softvera koji su se standardno koristili u arhitekturi i građevinarstvu. Zato se okrenuo softveru u kom se projektuje praktično sve što leti - i AirBus i Boeing, i američki, i francuski i ruski vojni avioni, ali i najveći deo automobilske industrije. Tako je CATIA ušla na velika vrata u "AEC" sektor - arhitektura, inženjering i građevina. 

Do danas, CATIA je postala standard i za mnogo više od softvera u kom se projektuju zgrade, pa i celi urbanistički projekti - ona je u pozadini digitalizacije kompletnih gradova (država) kao što je na primer Singapur, gde detaljni 3D model služi služi za sve od planiranja, preko održavanja infrastrukture do simulacija i optimizacija efikasnosti celog grada-ostrva-države.


Na sve to, CATIA je integralni deo 3DEXPERIENCE platfrome koja omogućava da u jednom okruženju imate sve što koriste i najveće kompanije na svetu:

  • softverski alati za modelovanje, tehničku dokumentaciju, simulacije..

  • rešenja za praćenje izmena i timski rad na zajedničkom modelu bez mogućnosti kolizija i neusaglašenosti

  • PLM rešenje za upravljanje zadacima, projektima, uz slobodu po pitanju načina na koji ćete ih koristiti, da li u otvorenoj formi za osnovno praćenje, ili u formi kompletnog PMI projektnog menadžmenta po međunarodnim standardima za upravljanje projektima

  • platformu za transparentnu, neopterećujuću ali vrednu komunikaciju tima, članova organizacije, spoljnih saradnika - za razmenu ideja i iskustava, ali i za kreiranje zdravog, inspirativnog i efikasnog radnog okruženja koje je jednostavno poput bilo koje društvene mreže (postovi, komentari, tagovanje, linkovi), informativno poput Wikipedije za sve što je važno na projektu i u samoj organizaciji, samo što uz sve to, svi korisnici, pa i oni bez inženjerskih softvera (kolege iz marketinga i prodaje, ili klijenti koji pristupaju preko bezbednog linka), mogu da otvore i pogledaju model, da ga zavrte, naprave presek, izmere šta žele

  • posebno treba istaći i upravljanje idejama tako da ne gubite dodatnu vrednost koju vaš tim svakodnevno stvara, ali se bez 3DEXPERIENCE platforme pretvore ili u opterećenje i skretanje sa aktuelnih projekata, ili ostaju zaboravljene, nikad iskorišćene i linijom manjeg otpora kroz ponavljanje istih stvari gubite trku na tržištu.

Najbolje od svega jeste to što se sve navedeno odvija u pretraživaču - sa bilo kog uređaja, sa bilo koje lokacije, bez ikakve potrebe za investicijom u infrastrukturu, bezbednost servera, bekap fajlova, sve skuplje profesionalne CAD radne stanice, itd.

Primena savremenog projektovanja fasada

CATIA 3DEXPERIENCE

 
 

Uvod u alate za parametarsko projektovanje fasada

Potpuna parametarska kontrola za automatizaciju projektovanja fasadnih rastera, geometrije, profila i panela.

 
 

Metodi za projektovanje fasada

Video predstavlja dva tipična metoda:

  • Curtain Wall - komanda za instant definisanje matrice klasične fasade

  • Panel Wall - instant definisanje panelno definisane fasade


 
 

Kako izgleda projektovanje fasada

Brzi pregled procesa, prikaza svih detalja, generisanja tehničke dokumentacije, struktuiranje varijabli elemenata na jednoj fasadi..

 
 

Animacija montaže fasade

Direktno u CATIA aplikacijama brzo kreirajte animaciju koja će smanjiti rizike u procesu montaže, upoznati sve učesnike sa procesom, definisati korake u montaži, i olakšati procene za planiranje i organizaciju rada na samom gradilištu.

 
 

Projektovanje fasada sa kamenim pločama na potkonstrukciji

Brz prikaz procesa projektovanja konstrukcije, potkonstrukcije, sistema kačenja i varijabilne geometrije kamenih ploča za montiranje na fasadi.


 
 

Kako postaviti strukturu parametara pri projektovanju fasada

Detaljniji prikaz postavke kompletne fasade za potpunu fleksibilnost u daljim koracima za svaku izmenu koja se automatski propagira na sve direktno i indirektno pogođene elemente.

 
 

Lako do fasade bilo koje geometrije

CATIA softver bio je jedino rešenje za projektovanje Gugenhajm muzeja u Bilbaou pre tri decenije. Danas je to još moćniji, još jednostavniji i još brži softver za projektovanje fasada bilo koje geometrije, kako u smislu sveukupne površine, tako i u smislu pojedinačnih elemenata koji čine raster i teksturu fasade.

 
 

Projektovanje fasada jednoobraznim elementima na objektu nepravilne geometrije

Bez obzira na oblik objekta i geometriju površina na kojima projektujete fasadu, CATIA vam omogućava da potpuno kontrolišete kompletnu strukturu brzo i lako dok radite direktno na 3D modelu u realnom vremenu.


 
 

Optimizacija fasade - fina podešavanja panela

Obezbedite da svaki panel na vašoj fasadi ima ravnomerno raspoređeno opterećenje u tačkama vešanja ali samim tim i pravilan odraz svetla kao na renderu.

 
 

Korišćenje xGenerative Design alata za automatizaciju dizajna kompleksnih fasadnih struktura

Ne gubite vreme na projektovanje ideja do tačke kada mogu biti predstavljene investitorima i projektantima samo da bi ovi rekli da bi nešto sasvim drugačije. Koristite alate za automatizaciju i ovog procesa koji su dostupni u CATIA alatima na 3DEXPERIENCE platformi, i u istom vremenskom okviru definišite 10, 20, 50.. različitih konceptualnih rešenja, varijanti i podvarijanti.

 
 

Organski oblik fasade? CATIA takve najviše voli!

Apsolutno je nevažna kompleksnost geometrije sa kojom radite za brzinu i mogućnosti automatizacije izmena u CATIA softveru, ali postoji još jedna velika prednost ovog rešenja - jednostavnost i brzina  skiciranja konceptualnog dizajna koji postaje integrisani deo finalnog projekta bez potrebe za precrtavanjem, konvertovanjem - sve je odmah u 3D modelu, podložno izmenama, optimizacijama, u bilo kom koraku projektovanja..


Odoo - Sample 1 for three columns

Solfins 3D Kompanija

Prava vrednost softverskog rešenja ne leži u njegovim mogućnostima već u procesima koje usvojite, pravilnom korišćenju, integraciji u celokupan biznis i lokalnom timu koji vam u svemu tome može pomoći.

Solfins obezbeđuje za sva rešenja:CATIA + 3DEXEPERINECE > više od BIM-a!

NC Shop Floor Programmer (NSR)
Program 2.5-Axis and 3-Axis Machines to create 3D parts