Pozajmljivanje Catia V5 licence
Extracting Offline DSLS License(s)

U slučaju da imate mrežnu konkurentnu licencu Catia V5 softvera koja je instalirana na Desktop računar i želite da Catia V5 koristite na drugom računaru van sopstvene mreže ili npr idete na put na koji nosite Laptop računar na kome vam treba Catia V5 onda je potrebno da na Laptop računaru "pozajmite" Catia licencu sa Desktop računara (borrow license).

Koraci su sledeći:

otvorite aplikaciju Nodelock Key Management koja se nalazi na sledećoj putanji:

1. Start > All Programs > CATIA (or CATIA PLM Express)> Tools > Nodelock Key Management (DSLS) V5-6R20XX (gde "XX" predstavlja verziju Catia softvera npr V5-6R2019)

2. kliknite na "Offline Management" Tab3. Na dnu strane kliknite na "RefreshList" dugme4. Izaberite licence koje želite da odjavite sa desni klik > Extract

5. Potvrdite broj dana koliko želite da licenca bude odjavljena (max 30 dana)CATIA - Engineer Excellence - CATEP
osnovna Catia V5 > > > promo konfiguracija CATEP