Novosti u Catia V5-6 R2020
Whats new Catia V5 2020

         Interactive Drafting (ID1)

        Bolji rad sa tabelama: kopiranje teksta iz ćelija u tabelama u okviru draftinga ili iz excella        Broken View Dimensions: Opcija za sistemsko uračunavanje razmaka između broken view linija


        Novi simboli i fontovi za temeljniju podršku iso standardu


         Generative Drafting (GD1)

        Kada je presek definisan 3D Skicom (3DSketch) dodata je opcija da se modifikuje pogled koji kreira (Invert Profile Direction).


        Dodata asocijativnost sa manuelno kreiranijm osnim linijama tako da kada se desi promena u 3D te ose isprate geometriju za koju su vezane


         2D Layout for 3D Design


        Dodata podrška za bolji rad sa copy/paste iz ćelija tabela iz draftinga (opisano u drafting segmentu)

        Precise profile handles manipulation: Precizna kontrola i modifikacije profila koji služi za: callout, clipping, clipping frame, breakout, or isolated area fill


        Istorijat izmena pogleda: Funkcionalnost da se uradi undo bilo koje pozicije pogleda (View). Nije više vezano za tačku selekcije.


        New Engineering Symbols: New engineering symbols for various ISO standards support

        View Layout: Better view placement, View Naming, View Specification, View text, etc.